Efterår 2022 – semester-fri adgang til kurser

I Guds navn, Den Mest Nådefulde, Den Særdeles Barmhjertige

Velsignelser og fred være med Profeten Muhammad, hans rene familie og alle hans ledsagere.

Siden IslamAkademiets grundlæggelse i 2009 har vi haft høje ambitioner ift. vores undervisningstilbud. Det har betydet, at vi altid har haft et begrænset udbud af kurser i hvert semester, da vi havde et ønske og en målsætning om at levere høj kvalitet og et højt fagligt niveau på baggrund af en begrænset antal undervisere til rådighed.

Det særlige ved IslamAkademiet er, at vi altid har lagt vores undervisning uden for almindelig studie- og arbejdstid, således at studerende, folk med fuldtidsarbejde og folk med små børn havde en reel mulighed for at kunne deltage i undervisningen.

Vi har på mange måder formået at leve op til vores egne forventninger, men vi har samtidigt haft blik for at vores udbud altid har været begrænset. Samtidigt har vi igennem tiden modtaget henvendelser fra folk, der har udtrykt ønsker om et større udbud af kurser, og derfor har vi lagt en ny strategi for hvordan vi kan tilbyde flere kurser ad gangen uden at gå på kompromis med kvaliteten i undervisningen.

Dette har givet grundlag for det nye koncept som vi lancerer nu, med Guds hjælp og vejledning: Semester-fri adgang.

I al sin enkelthed indebærer konceptet, at vi fremover vil udnytte vores tidligere afholdte og optagede kurser, og tilrettelægge dem sådan, at man vil kunne få adgang til at kunne tilmelde sig uden at være afhængig af en semesterplan. Samtidigt vil der for disse kurser blive udarbejdet detaljerede og grundige quiz-spørgsmål til hver eneste lektion samt blive udarbejdet skriftlige eksaminer, der kan besvares løbende, når man end bliver færdig med et kursus, uden at man skal vente på opstart eller afslutning af et semester. Dette betyder kort sagt at alle disse semester-fri kurser vil være tilgængelige hele tiden uanset om der kører et aktivt semester eller ej.

De kurser og uddannelser, som vi udbyder som live-undervisning vil fortsat følge en semesterplan, men vi vil løbende arbejde på at gøre vores tidligere afholdte kurser tilgængelige semester-frit og dermed med tiden udvide vores katalog af udbudte kurser.

De første fire semester-fri kurser er allerede tilgængelige nu og er åbne for tilmelding:

Det ene af disse fire kurser er helt gratis. De øvrige tre er sat ned til halv pris igennem hele rabi’ al-awwal-måneden og indtil fredag den 28. oktober 2022. Det er altså nu du skal slå til for at sikre dig et helt års adgang til islamisk lærdom på dansk, for en pris der svarer til under 25 kr. om måneden pr. kursus.

Flere kurser vil løbende blive føjet til med semester-fri adgang, sideløbende med at vi fortsat vil afholde nye kurser med live-undervisning, som vil blive tilrettelagt på semesterbasis som tidligere.

Vi håber at dette nye koncept vil gøre det muligt for endnu flere at deltage i undervisningen og forøge deres viden og forståelse for de islamiske videnskaber og kundskaber.

De bedste fredshilsener

Mufti Imran bin Munir Husayn
Leder af IslamAkademiet