Studieinfo

IslamAkademiets kurser og uddannelser giver dybdegående og præcis viden og kompetencer inden for de islamiske discipliner og videnskaber. IslamAkademiets kurser og uddannelser har som udgangspunkt ikke fokus på sociale, politiske eller kulturelle forhold i den islamiske verden, men forholder sig til de aktuelle samfundsforhold i Danmark i det omfang, det er relevant.

På denne side kan du finde relevante oplysninger vedr. IslamAkademiets kurser og uddannelser, herunder vores gældende studieordninger og reglementer.

1       Praktiske oplysninger

1.1      Undervisningsprog

Alle kurser og uddannelser hos IslamAkademiet afholdes online, med adgang via vores hjemmeside. Al undervisningen foregår på dansk, medmindre et andet sprog eksplicit er angivet i kursusbeskrivelsen.

1.2      Adgangskrav

Nogle kurser og uddannelser kan have adgangskrav, hvor det kan være et krav at man har bestået bestemte kurser eller kan dokumentere viden på samme niveau. I så fald at der ikke fremgår specifikke adgangskrav i kursusbeskrivelsen betyder det, at alle kan tilmelde sig kurset.

2       Studieordninger for uddannelser

Gældende studieordninger for uddannelsesforløb (ikke enkelte kurser):

3       Forside til eksamensopgaver

Alle afleveringer af eksamensopgaver skal have tilføjet en obligatorisk forside, som kan findes herunder:

4       Eksamensreglement

Gældende eksamens-reglement:

5       Dispensation

I overensstemmelse med gældende studieordninger kan der i nogle tilfælde søges om dispensation. I forbindelse hermed fremsendes følgende formular i udfyldt stand:

6       Anbefalet studieforløb

Yderligere informationer

7       Translitterationstandard

IslamAkademiets translitterationsstandard, til brug ved aflevering af opgaver, eksamensopgaver og i andre sammenhænge.

8       Anbefalet læsning ved online studier

Vejledning om studieteknik ved online studier

9       Kontakt

Har du spørgsmål, som du ikke har fået afklaret af det ovenstående, så kan du bruge vores kontakt-formular og indsende dit spørgsmål.