Imam al-Ṭaḥāwīs troslære (al-‘Aqīdah al-Ṭaḥāwīyyah)

Mufti Imran bin Munir Husayn

Kursusdetaljer

I dette kursus gennemgår vi Imam al-Ṭaḥāwīs (d. 321 AH) opsummering af de centrale punkter inden for islamisk teologi (‘aqīdah) i et af historiens mest berømte tekster om emnet, med den fulde titel: Beskrivelsen af ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ahs troslære (bayān i‘tiqād ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah).

Læren om den islamiske troslære (‘aqīdāh) er den mest grundlæggende af alle de religiøse videnskaber, og Imam al-Ṭaḥāwī er en af de tidligste og mest udbredte tekster om emnet.

En person kan ikke opnå nærhed til Allāh eller fuldkommenhed i sin tilbedelse og lydighed, hvis vedkommende forsømmer forpligtelsen til at lære Allāh ﷻ at kende. Eftersom at enhver viden og lærdom bedømmes ud fra hvad den beskæftiger sig med, så er læren om islamisk tro den største og mest ophøjede af alle videnskaberne, for dens primære fokus er Allāh ﷻ og Hans ærede profeter.

I dette kursus gennemgår vi Imam al-Ṭaḥāwīs værk med udgangspunkt i Imam al-Maydānīs (d. 1222 AH) kommentarværk, og dækker alle de centrale aspekter af islamisk tro, herunder Allāhs Énhed (tawhid) profetværdighed (nubuwwah), engle (mala’ikah), de åbenbarede bøger (kutub munazzalah), dommedag (yawm al-qiyamah) og skæbne (taqdir), med henblik på at opnå en grundig forståelse for grundlaget for islamisk teologi.

Med dette kursus i bagagen vil man opnå en bedre forståelse for den virkelighed, som vi er en del af samt vores egen pladsi skabelsen.

I en forvirrende tid, hvor der eksisterer mange forskellige sekter og grupper blandt muslimer, er dette kursus helt essentielt for at få en lettilgængelig og troværdig introduktion til den islamiske troslære i henhold til ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, hvad man også kalder mainstream Sunni-islam.

Kursusform

Dette kursus består af optagelser af 11 lektioner, afholdt i vintersemestret 2019-20. Du kan købe adgang til kursusoptagelserne og aflægge eksamen ved afslutningen af næstkommende semester.

Kursusinformation

Estimeret tid: 11 lektioner + eksamen

Sværhedsgrad: Mellemniveau

Ret Underviser

Mufti Imran bin Munir Husayn Mufti Imran bin Munir Husayn Underviser

Mufti Imran bin Munir Husayn er en uddannet dansk-muslimsk lærd, som er opvokset i København og som igennem mere end et årti har beskæftiget sig med islamiske studier og har undervist børn og unge siden 2005. Han er kendt af mange i Danmark som en særdeles aktiv islamisk intellektuel, som foruden at undervise en generation af unge muslimske imamer og lærde, holder sig beskæftiget med at forfatte og oversætte islamisk faglitteratur. Mufti Imran bin Munir Husayn har en kandidatgrad i islamiske studier fra Københavns Universitet og har en bachelor i arabisk-retorik. Han har sideløbende gennemført det islamiske dars al-nizami-studium og har endvidere afsluttet sin specialisering inden for islamisk jura (takhassus fi al-ifta’) i 2016 og opnået autorisation som en retslærd (mufti) med tilladelse (ijazah) til formelt at besvare spørgsmål relateret til islam.

  • Tilmelding til kurset lukkede den 13. december 2019.