Den rituelle renhed fra Imam al-Shurunbulalis Nūr al-Īḍāḥ

Mufti Imran bin Munir Husayn Leave a Comment

Introduktion og baggrund

I Koranen oplyser Allāh ﷻ menneskeheden at:

»Og Jeg skabte ikke jinn og mennesker, undtagen for at de skulle tilbede Mig« (51:56)

Profeten Muḥammad ﷺ oplyste os, at:

»Islam blev funderet på fem ting: Vidnesbyrdet om at der ikke er nogen gud undtagen Allah og at Muḥammad er Hans Tjener og Sendebud, opretholdelsen af bønnen, betalingen af almissen, fasten i Ramaḍānmåneden og pilgrimsfærden til Huset« (al-Bukhārī & Muslim).

Næst efter menneskets kendskab til Sin Skaber og accepten af Ham, som Gud, kommer menneskets overgivelse af selvet i kærlighed til Ham, hvilket betyder, at mennesket i søgen efter fuldbyrdelsen af sit livs formål, tilbeder Sin Herre og søger Hans tilfredshed.

Det følger heraf, at mennesket skal bestræbe sig på at sikre sig, at hans tilbedelse af Skaberen er i overensstemmelse med den vejledning, som Gud Selv har sendt til os – at tilbede Ham, sådan som Han ønsker og er tilfreds ved at vi tilbeder Ham. Og dette kan kun lade sig gøre igennem den barmhjertige vejledning og det strålende eksempel, der blev etableret af Guds Mest Elskede Sendebud og Tjener, Profeten Muḥammad ﷺ.

Dette er hvad hans familie og ledsagere, de tidligste muslimer, lærte fra Profeten ﷺ og videregav til de efterfølgende generationer i form af Koranen og Profetens vejledning (Sunnah). Disse kildetekser blev sidenhen forstået og fortolket af de store jurister i islams historie, der etablerede systematiske og kildekritiske metoder for at fortolke kildeteksterne, for dermed at minimere risikoen for at misforstå Profetens ﷺ vejledning. Den tidligste af disse juridiske skoler blev grundlagt af og omkring al-Imām al-A‘ẓam Abū Ḥanīfah (d. 150 AH / 767 EVT), som historisk set har været den tidligste og største af alle de fire lovskoler inden for Sunni islamisk lærdom, der eksisterer helt indtil i dag.

Igennem mere end et årtusinde har de fire Sunni lovskoler, Ḥanafī, Mālikī, Shāfi‘ī og Ḥanbalī, udviklet deres metodologier og raffineret deres tilgang til at fortolke de primære kildetekster inden for islam, hvilket har resulteret i tusinder og atter tusinder af værker, der beskriver de juridiske diskussioner, fortolkninger og gældende standpunkter inden for hver lovskole.

Dette kursus

I dette kursus gennemgår vi kapitlet om den rituelle renhed (kitāb al-ṭahārah) fra Imam al-Ḥasan bin ‘Ammār al-Shurunbulālīs (d. 1069 / 1659 EVT) berømte værk Nūr al-Īḍāḥ. Gennemgangen vil være baseret på forfatterens egen kommentar til værket, Marāqī al-Falāḥ.

Værket er en central og vigtig tekst, der studeres verden over som en meget omfattende og detaljeret grundbog om tilbedelseshandlinger iht. Ḥanafī-skolen.

Imam al-Shurunbulālī (Allāh være ham Nådig) var en af sin tids helt store og mest anerkendte jurister fra Ḥanafī-skolen og baserede sit værk på hvad han anså for at være de mest anerkendte standpunkter inden for skolen.

Kursusform

Dette kursus består af optagelser af 13 lektioner, afholdt i 2020. Kurset udbydes nu som ‘semesterfri’, hvor du kan tilmelde dig kurset og få adgang til kursusoptagelserne og -materialet, besvare quiz-spørgsmål relateret til hver lektion og endeligt aflægge skriftlig eksamen (dog tidligst 14 dage efter, du har fået adgang til kurset). Du kan altså følge undervisningen i det eget tempo og aflægge eksamen inden for et år. Eksamen vil herefter blive bedømt inden for ca. 60 dage efter din besvarelse.

Bemærk at man skal have gennemført og bestået hver lektions quiz, før man kan komme videre til den efterfølgende lektion.

En del af vores grunduddannelse

Dette kursus, Den rituelle renhed fra Imām al-Shurunbulālīs Nūr al-Īḍāḥ, udgør modul 1 af IslamAkademiets Grunduddannelse inden for islamisk tilbedelse.

Modulerne kan i princippet gennemføres i vilkårlig rækkefølge, men det anbefales stærkt, at man gennemfører dem i den tiltænke rækkefølge.

De øvrige moduler er:

Modul 2: Den rituelle bøn fra Imam al-Shurunbulālīs Nūr al-Īḍāḥ – del 1.

Modul 3: Den rituelle bøn fra Imam al-Shurunbulālīs Nūr al-Īḍāḥ – del 2.

Modul 4: Fasten og Almissen fra Imam al-Shurunbulālīs Nūr al-Īḍāḥ.

Modul 5: Pilgrimsfærden fra Imam al-Shurunbulālīs Nūr al-Īḍāḥ.

Gældende reglement

Se relevant studieinfo.

Kursusinformation

Estimeret tid: 14 uger + eksamen

Undervisning: Intro + 13 optagede lektioner [optaget ved kursusafholdelsen i 2020]
Materiale: Ved tilmelding får man eksklusiv adgang til underviserens eget udkast til en dansk oversættelse af teksten.
Lektier: Quiz-spørgsmål til hver lektion
Anbefalet tidsforbrug: 2-3 timer om ugen (en lektion + tid til repetition)
Sværhedsgrad: Mellemniveau
Kategori: Jura (fiqh)
Uddannelse: Modul 1 af Grunduddannelse i islamisk tilbedelse (Ḥanafī)

Optagede lektioner

Vi anbefaler, at du lytter til Introduktion og praktiske oplysninger under Kursusinfo samt første lektion: Introduktion under Undervisning, og at du derefter lytter til én lektion hver uge, samt laver de relevante quiz og evt. opgaver løbende uge for uge. Husk også at bruge tid på repetition. Du kan lytte til optagelserne så mange gange du end har lyst til eller behov for.

Kursusunderviser

Mufti Imran bin Munir Husayn Author

Mufti Imran bin Munir Husayn er en uddannet dansk-muslimsk lærd, som er opvokset i København og som igennem mere end et årti har beskæftiget sig med islamiske studier og har undervist børn og unge siden 2005. Han er kendt af mange i Danmark som en særdeles aktiv islamisk intellektuel, som foruden at undervise en generation af unge muslimske imamer og lærde, holder sig beskæftiget med at forfatte og oversætte islamisk faglitteratur. Mufti Imran bin Munir Husayn har en kandidatgrad i islamiske studier fra Københavns Universitet og har en bachelor i arabisk-retorik. Han har sideløbende gennemført det islamiske dars al-nizami-studium og har endvidere afsluttet sin specialisering inden for islamisk jura (takhassus fi al-ifta’) i 2016 og opnået autorisation som en retslærd (mufti) med tilladelse (ijazah) til formelt at besvare spørgsmål relateret til islam.

Engangsbetaling

599 Kr.
1 års adgang

Denne tilmelding giver adgang til: (1) Alt kursusmateriale i ét år. Kursusmaterialet omfatter: Et eksemplar af den danske oversættelse af hele teksten i pdf-udgave, som vil være tilgængelig online, quiz-spørgsmål til hver lektion samt evt. andre opgaver samt alle optagede lektioner. (2) Ét eksamenforsøg inden tilmeldingen udløber, dog tidligst 14 dage efter tilmelding og efter man har bestået alle lektioner i kurset.

Opdelt betaling

299,50 Kr.
pr. måned for 2 samlede betalinger
1 års adgang

Denne tilmelding giver adgang til: (1) Alt kursusmateriale i ét år. Kursusmaterialet omfatter: Et eksemplar af den danske oversættelse af hele teksten i pdf-udgave, som vil være tilgængelig online, quiz-spørgsmål til hver lektion samt evt. andre opgaver samt alle optagede lektioner. (2) Ét eksamenforsøg inden tilmeldingen udløber, dog tidligst 14 dage efter tilmelding og efter man har bestået alle lektioner i kurset.