Grunduddannelse i islamiske studier – modul 4

Mufti Imran bin Munir Husayn

Kursusdetaljer

IslamAkademiets grunduddannelse i islamiske studier tilbyder en systematisk og velstruktureret introduktion til islams grundlæggende lære.

Uddannelsesforløbet tager udgangspunkt i IslamAkademiets egen udgivelse Kompendium af islamiske tekster – del 1.

Kompendiet består af en samling på i alt 20 tekster, der bl.a. omfatter emner som islamisk troslære (‘aqidah), tilbedelse (‘ibadah), spiritualitet (ihsan), historie (tarikh), Profeten Muhammads ﷺ liv samt recitationslære (tajwid) og oversættelse af udvalgte kapitler fra den hellige Koran.

I dette kursus – som udgør modul 4 ud af 4 – gennemgår vi de sidste 5 tekster i kompendiet:
16. Introduktion til Koranrecitation
17. Udvalgte kapitler fra den hellige Koran
18. Udvalgte bønner fra Koranen og Sunnah
19. Den rette indstilling og etikette for bøn
20. Islamisk spiritualitet og lov

I løbet af kurset vil der løbende være øvelser og opgaver, som studerende forventes at deltage i og gennemføre.

Læringsmål

Målet for den studerende er bl.a. at opnå følgende:

  • At få kendskab til de grundlæggende regler for korrekt artikulation af de arabiske bogstaver
  • At lære og forstå betydningen af udvalgte kapitler fra Koranen, herunder især nogle af de korte kapitler, som man fx kan recitere under bønnen
  • At lære og forstå betydningen af nogle udvalgte anråbelser fra Koranen og Sunnah som kan bruges og implementeres i dagligdagen
  • At få indblik i den korrekte etikette for den især den indre indstilling ift. hvordan man anråber Allah i bøn
  • At lære hvad formålet med islamisk spiritualitet egentlig er og hvilken relation det spirituelle har med det juridiske

Kursusform

Dette kursus består af optagelser af 7 lektioner, afholdt i 2019. Kurset udbydes nu som ‘semesterfri’, hvor du kan tilmelde dig kurset og få adgang til kursusoptagelserne og -materialet, besvare quiz-spørgsmål relateret til hver lektion og endeligt aflægge skriftlig eksamen (dog tidligst 14 dage efter, du har fået adgang til kurset). Du kan altså følge undervisningen i det eget tempo og aflægge eksamen inden for et år. Eksamen vil herefter blive bedømt inden for ca. 60 dage efter din besvarelse.

Bemærk at man skal have gennemført og bestået hver lektions quiz, før man kan komme videre til den efterfølgende lektion.

Undervisningsmateriale

Titel: Kompendium af Islamiske Tekster – del 1

Forfatter: Imran bin Munir Husayn & Tariq Muhammad Amin

Forlag: IslamAkademiet (2016).

Køb online via IslamAkademiets webshop.

Eksamensform og mulighed for autorisation (ijāzah)

For at bestå kurset skal man gennemføre og bestå alle lektioner (og hver deres quiz-prøver) og endeligt bestå den skriftlige eksamensopgave. Dermed kan man opnå et diplom for beståelse af kurset.

Når man har bestået alle fire moduler i uddannelsesforløbet kan man endvidere bestå en mundtlig eksamen i alle fire moduler og dermed opnå en officiel autorisation (ijāzah) til at undervise andre i kompendiet. Disse mundtlige eksaminer tilrettelægges og afholdes efter tilmelding.

Alle fire moduler kan gennemføres uafhængigt af hinanden og i vilkårlig rækkefølge.

Kursusinformation

Estimeret tid: Intro, 8 lektioner foruden eksamen

Titel: Grunduddannelse i islamiske studier – modul 4 [optagede lektioner]
Uddannelse: Modul 4 af Grunduddannelse i Islamiske Studier

Undervisning: Intro + 7 optagede lektioner [optaget ved kursusafholdelsen i 2019]
MaterialeKompendium af Islamiske Tekster – del 1 (dækker alle fire moduler)
Lektier: Quiz-spørgsmål til hver lektion
Anbefalet tidsforbrug: 2-3 timer om ugen (en lektion + tid til repetition)
Sværhedsgrad: Elementær
Kategori: Generel viden

Optagede lektioner

Vi anbefaler, at du lytter til Praktiske oplysninger under Kursusinfo samt første lektion: Introduktion og tekst 16: Introduktion til koranrecitation under Undervisning, og at du derefter lytter til én lektion hver uge, samt laver de relevante quiz og evt. opgaver løbende uge for uge. Husk også at bruge tid på repetition. Du kan lytte til optagelserne så mange gange du end har lyst til eller behov for.

Kursusunderviser

Mufti Imran bin Munir Husayn Underviser

Mufti Imran bin Munir Husayn er en uddannet dansk-muslimsk lærd, som er opvokset i København og som igennem mere end et årti har beskæftiget sig med islamiske studier og har undervist børn og unge siden 2005. Han er kendt af mange i Danmark som en særdeles aktiv islamisk intellektuel, som foruden at undervise en generation af unge muslimske imamer og lærde, holder sig beskæftiget med at forfatte og oversætte islamisk faglitteratur. Mufti Imran bin Munir Husayn har en kandidatgrad i islamiske studier fra Københavns Universitet og har en bachelor i arabisk-retorik. Han har sideløbende gennemført det islamiske dars al-nizami-studium og har endvidere afsluttet sin specialisering inden for islamisk jura (takhassus fi al-ifta’) i 2016 og opnået autorisation som en retslærd (mufti) med tilladelse (ijazah) til formelt at besvare spørgsmål relateret til islam.

Gratis tilmelding

GRATIS
1 års adgang

Denne tilmelding giver adgang til: (1) Alt kursusmateriale i ét år. Kursusmaterialet omfatter: Alle optagede lektioner, quiz-spørgsmål til hver lektion samt evt. andre opgaver. (2) Ét eksamenforsøg inden tilmeldingen udløber, dog tidligst 14 dage efter tilmelding og efter man har bestået alle lektioner i kurset.