Udgivelse: Den strålende karakter – del 1

Den strålende karakter udforsker retningslinjerne for god karakter iht. islamisk etik og moral. Det er så essentielt et aspekt af islam, at Profeten Muhammad ﷺ selv erklærede:

»Jeg blev kun sendt for at gøre god karakter fuldkommen« (Ahmad).

Til sine ledsagere forklarede han ﷺ:

»Sandelig, af de bedste af jer er dem med den bedste karakter« (al-Bukhari).

Første del af Den strålende karakter omfatter de indledende principper for god karakter på baggrund af de første 33 ud af de i alt 99 udsagn fra Profeten ﷺ, som værket er baseret på.

Jørgen Bæk Simonsen, lektor, dr.phil., ToRS, Københavns Universitet:

»I tre planlagte bind præsenteres en række traditioner (hadith) udvalgt af Imran bin Munir Husayn, der er en af de ledende intellektuelle bag IslamAkademiet. De enkelte udvalgte traditioner præsenteres i den arabiske form der efterfølges af en oversættelse til dansk med tilknyttet kort kommentering. På den måde sikres læseren en grundig forståelse af den tilgang moderne muslimer har til de overleverede traditioner om Profeten Muhammads gøren og laden, der for alle muslimer er af umådelig stor betydning. Jeg vil stærkt opfordre alle til en gennemlæsning af dette værk.«

Muhammad Zubair Butt Hussain, cand. polit. og samfundsdebattør:

»Den strålende karakter er et vigtigt bidrag til den nyere islam-litteratur på dansk. For de traditionelle sunni-muslimer, som ønsker at holde en tradition i hævd, hvad angår tilegnelse af islamisk viden, er bogen essentiel, da den beror på Koranen og Profeten Muhammads ﷺ eksempel. Samtidig gør den tidssvarende oversættelse samt de tilhørende kommentarer, udarbejdet af Mufti Imran bin Munir Husayn, bogen let tilgængelig, ikke mindst grundet kontekstualisering til genkendelige hverdagssituationer. Nærværende udgivelse giver ikke alene en paratviden, men inspirerer og opfordrer den enkelte læser til at omsætte viden til praksis. En praksis, der ikke kun gavner den enkelte læser eller muslimer imellem, men er til gavn for samfundet som helhed.«

Oplysninger om forfatteren

Mufti Imran bin Munir Husayn er en dansk-pakistansk uddannet muslimsk lærd, som igennem mere end et årti har beskæftiget sig med islamiske studier og undervisning. Han er kendt af mange i Danmark som en særdeles aktiv intellektuel, som foruden at undervise en generation af unge muslimske imamer og lærde, holder sig beskæftiget med at forfatte og oversætte islamisk faglitteratur. Mufti Imran bin Munir Husayn har en kandidatgrad i islamiske studier fra Københavns Universitet og har en bachelor i arabisk-retorik. Han har sideløbende afsluttet sin specialisering inden for islamisk jura (takhassus fi al-ifta) i 2016 og opnået autorisation som en retslærd (mufti) med tilladelse (ijazah) til formelt at besvare spørgsmål relateret til islam.

Oplysninger om udgivelsen

Titel: Den strålende karakter – del 1

Forfatter: Imran bin Munir Husayn

Format: 245 x 170 x 10 mm

Sider: 132

Indbinding: Paperback

Udgivelse: April 2017

ISBN: 978-8-7991891-7-5

Bestilling

Boghandlere og biblioteker kan indkøbe bogen via Boghandlerforeningens system eller ved at kontakte forlaget direkte. Private forbrugere kan købe bogen hos Nasiha.dk, Zahra.dk samt øvrige danske boghandlere. Klik her for at se en liste.