Et nyt år, en ny begyndelse

I Guds navn, Den Mest Nådefulde, Den Særdeles Barmhjertige
Velsignelser og fred være med Profeten Muhammad, hans rene familie og alle hans ledsagere.

Få lærde har igennem islams historie haft en så stor og vedvarende indflydelse som al-Imam al-A’zam Abu Hanifah (80-150 AH). Men hvor han mest er kendt for bl.a. at have systematiseret islamisk retslære (fiqh) og etableret den ældste af de fire tilbageværende Sunni lovskoler, så hangav han også en mange år af sit liv på at beskrive og forklare den islamiske troslære (‘aqidah). Og et viser sig at et af de meget få tilbageværende værker, som han skrev, netop er et værk inden for islamisk troslære (‘aqidah).

Og nu kan du være med når IslamAkademiet fra starten af det nye år starter et kursus i et af de absolut tidligste værker inden for islamisk teologi, der nogensinde er blevet skrevet og som via sammenhængende overleveringskæder kan spores tilbage til Imam Abu Hanifah, nemlig hans berømte værk: al-Fiqh al-Akbar.

I en tid med masser af forvirring, diskussioner og splittelse, er det vigtigere end nogensinde at muslimer sætter sig ned og forsøger at studere og forstå kerneelementerne i den islamiske troslære (‘aqidah). Det vil gøre det muligt at bygge et stærkt og solidt fundament for sit forhold til Allah.

I min dialog og debat med ikke-muslimer har jeg ofte oplevet at mange slet ikke har indsigt i den islamiske monoteisme og retter kritik mod islam baseret på deres forståelse (eller misforståelse) af kristendommen.

Samtidigt har jeg mødt talrige muslimer, der viser tegn på manglende forståelse for helt basale principper inden for islamisk troslære. Ud over at være et problem for dem selv, så er det også et problem ift. deres børn: For hvad vil de så give videre til deres børn og kommende generationer? Hvordan vil de modtage kritiske spørgsmål fra deres børn og unge, som ikke blot ønsker at forholde sig til ‘blind tro’ men vil have meningsfulde forklaringer?

Ethvert hjem bør være en intellektuel fæstning, hvor islamisk viden drøftes, deles og kommer alle til gavn. Og af alle videnskaber er videnskaben om islamisk troslære (‘aqidah) den vigtigste, for den udgør selve roden, der danner fundamentet for hele ens islam. Det er troen og overbevisningen, der giver mening til alle aspekter af en persons islamiske praksis og adfærd.

I en tid hvor vi hengiver så meget af vores tid til at forsøge at realisere os selv på alle mulige forskellige måder, er det endnu vigtigere end nogensinde for os at realisere vores forhold til Allah.

Så kom med når vi fra det nye år starter et kursus op hvor vi gennemgår den tidligste teologiske tekst i islams historie, skrevet af den første af de fire store mujtahid imamer inden for ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah (Sunni islam), navnlig al-Fiqh al-Akbar af al-Imam al-A’zam Abu Hanifah, må Allah være ham Nådig.

Dansk oversættelse af hele teksten følger med som kursusmateriale, og jeg vil gøre brug af anerkendte klassiske kommentarværker til at uddybe og udlægge teksten.

Bemærk at kurset først starter op på lørdag den 7. januar 2023 og undervisningen foregår hver lørdag aften fra kl. 20 – 21:30, men tilmeldingen er åben allerede nu.

Mere info og mulighed for tilmelding på kursussiden: al-Fiqh al-Akbar af Imam Abu Hanifah

Imran bin Munir Husayn
Leder af IslamAkademiet