Efterår 2022 – semester-fri adgang til kurser

I Guds navn, Den Mest Nådefulde, Den Særdeles Barmhjertige Velsignelser og fred være med Profeten Muhammad, hans rene familie og alle hans ledsagere. Siden IslamAkademiets grundlæggelse i 2009 har vi haft høje ambitioner ift. vores undervisningstilbud. Det har betydet, at vi altid har haft et begrænset udbud af kurser i hvert semester, da vi havde et ønske og en målsætning om at levere høj kvalitet og et højt fagligt niveau på baggrund af en begrænset antal undervisere til rådighed. Det særlige ved IslamAkademiet er, at vi altid har lagt vores undervisning uden for almindelig studie- og arbejdstid, således at studerende, folk med fuldtidsarbejde og folk med små børn havde en reel mulighed for at kunne deltage i undervisningen. Vi har …