Om IslamAkademiet

Formål

IslamAkademiet er et center for islamiske studier baseret i København, Danmark. Vores formål er at fremme en autentisk og tidssvarende forståelse af islam i en dansk kontekst ved at tilbyde islamiske kurser, uddannelser og udgivelser på dansk.

Baggrund

Islam er en religion der tilbyder mennesket sandheden om meningen med livet og giver mennesket vejledning i alle livets aspekter. Men for at kunne forstå og følge denne vejledning kræves viden og siden tidernes morgen har Allāh Den Ophøjede sendt profeter og sendebude for at oplyse menneskeheden. Efter profeternes bortgang fra denne verden, har de lærde blandt deres følgere vejledt deres folk og lært dem om Allāhs religion. For omkring fjorten hundrede år siden blev Profeten Muhammad (Allāhs fred og velsignelser være med ham) sendt til hele menneskeheden som den sidste og fuldkomne profet, med det sidste og endelige budskab fra Allāh Den Ophøjede. Med Profetens bortgang (Allāhs fred og velsignelser være med ham) har de lærde fra hans følgere arvet hans opgave til at oplyse menneskeheden om sandheden.

I Vesten, herunder især Danmark, har vi det problem at der ikke er særlig mange kvalificerede lærde med den fornødne viden til at kunne vejlede muslimerne, med den konsekvens at der hersker stor uvidenhed om islam og misfortolkninger baseret på uvidenhed er efterhånden blevet meget udbredte. I vores tid er der derfor en stor mangel på, og derfor et stort behov for, en praktisk og tidssvarende fortolkning af islam, der er baseret på en dyb og grundig forståelse af de islamiske kilder.

IslamAkademiet er blevet oprettet for netop at opfylde dette behov.

Metodik

IslamAkademiets metodik er baseret på Allahs hellige Bog og Profeten Muhammads (Allah velsigne ham og give ham fred) velsignede Sunnah, i overensstemmelse med både de tidligste såvel som de senere generationer af islamiske lærde fra ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah.

Vi bringer en veletableret, rig, mangfoldig og selvsikker islamisk akademisk tradition ind i den moderne verden, og bringer det bedste fra begge verdener sammen i en sammenhængende og velfunderet fortolkning af islam.

Hvem står bag

IslamAkademiet blev grundlagt i 2009 af Mufti Imran bin Munir Husayn og Mufti Tariq Muhammad Amin, med velsignelser fra fremtrædende lærde i Norden, som følte et stort behov for at islams lære og budskab blev formidlet på dansk.

Efter at have etableret en lang række undervisningsforløb i samarbejde med forskellige moskéer og foreninger i Danmark, mærkede de en stigende efterspørgsmål blandt dansktalende og vidensbegærlige muslimer såvel som ikke-muslimer spredt over hele Norden. Dette blev anledningen til etableringen af IslamAkademiet, som siden hen har fået stadigt voksende tilslutning.