Uddannelser

Foruden en række enkeltstående kurser, tilbyder IslamAkademiet også længerevarende uddannelsesforløb.

Uddannelsesforløb består enten af flere moduler eller kurser, hvoraf selvstændige kurser kan gennemføres i vilkårlig rækkefølge, mens sammenhængende kurser eller moduler kan kræve gennemførelse i en bestemt rækkefølge.

Når man har gennemført og bestået alle kurser eller moduler i et uddannelsesforløb kan man søge om et certifikat og en autorisation (ijāzah).

Image

Grunduddannelse i islamiske studier

IslamAkademiets grunduddannelse i islamiske studier tilbyder en systematisk og velstruktureret introduktion til islams grundlæggende lære.

Uddannelsesforløbet tager udgangspunkt i IslamAkademiets egen udgivelse Kompendium af islamiske tekster – del 1.

Kompendiet består af en samling på i alt 20 tekster, der bl.a. omfatter emner som islamisk troslære (‘aqīdah), tilbedelse (‘ibādah), spiritualitet (iḥsān), historie (tārīkh), Profeten Muhammads ﷺ liv (sīrah) samt recitationslære (tajwīd) og oversættelse af udvalgte kapitler fra den hellige Koran.

Alle teksterne tager udgangspunkt i anerkendt islamisk litteratur og er i overensstemmelse med mainstream islam, uden at være fordømmende eller sekterisk orienterede.

Uddannelsen er opdelt i fire moduler. Studerende, der består eksaminer i alle fire moduler, vil få et afslutningscertifikat og en autorisation (ijāzah) til at undervise andre i kompendiet. Detaljer om hvert modul kan ses i de enkelte moduler. På nuværende tidspunkt udbydes modulerne skiftevis og ikke på samme tid.


Image

Grunduddannelse i arabisk grammatik

IslamAkademiets grunduddannelse i arabisk grammatik tilbyder en grundig indføring i arabisk syntaks (naḥw) og morfologi (ṣarf).

Undervisningen er baseret på en kombination af kortfattede teoretiske lektioner og en lang række praktiske øvelser, der sikrer at den studerende får indarbejdet grammatikken.

Uddannelsen består af tre moduler, hvor første modul giver en grundlæggende og enkel introduktion, andet modul giver en teoretisk bredde og tredje modul bygger videre og går i dybden med syntaktisk og morfologisk tekstanalyse.

Som udgangspunkt anvendes Koranen samt andre klassiske tekster som analysetekster. Yderligere detaljer vil blive tilgængelige når grunduddannelsen i arabisk grammatik starter op.


Image

Grunduddannelse i islamisk tilbedelse iht. Ḥanafī skolen

IslamAkademiets grunduddannelse i islamisk tilbedelse tilbyder en grundig indføring i islamisk tilbedelse.

Undervisningen er baseret på Imam al-Ḥasan bin ‘Ammār al-Shurunbulālīs (d. 1069 / 1659 EVT) berømte værk Nūr al-Īḍāḥ på baggrund af forfatterens egen kommentar til værket, Marāqī al-Falāḥ. Værket er en central og vigtig tekst, der studeres verden over som en meget omfattende og detaljeret grundbog om tilbedelseshandlinger iht. Ḥanafī-skolen

Uddannelsen består af fem moduler, hvor første modul omfatter kapitlet om rituel renhed (ṭahārah), andet og tredje modul dækker den rituelle bøn (ṣalāh), fjerde modul dækker fasten (ṣawm) og almissen (zakāh) mens det femte og sidste modul dækker pilgrimsfærden (ḥajj).