Et nyt år, en ny begyndelse

I Guds navn, Den Mest Nådefulde, Den Særdeles BarmhjertigeVelsignelser og fred være med Profeten Muhammad, hans rene familie og alle hans ledsagere. Få lærde har igennem islams historie haft en så stor og vedvarende indflydelse som al-Imam al-A’zam Abu Hanifah (80-150 AH). Men hvor han mest er kendt for bl.a. at have systematiseret islamisk retslære (fiqh) og etableret den ældste af de fire tilbageværende Sunni lovskoler, så hangav han også en mange år af sit liv på at beskrive og forklare den islamiske troslære (‘aqidah). Og et viser sig at et af de meget få tilbageværende værker, som han skrev, netop er et værk inden for islamisk troslære (‘aqidah). Og nu kan du være med når IslamAkademiet fra starten af …