IslamAkademiets 2. konference 2023

I Guds navn, Den Mest Nådefulde, Den Særdeles Barmhjertige
Velsignelser og fred være med Profeten Muhammad ﷺ, hans familie og ledsagere.

IslamAkademiet inviterer hermed til en intellektuel, spirituel og oplysende konference, hvor vi inviterer til fordybelse i et af de mest væsentlige aspekter af Profeten Muhammads ﷺ velsignede person og karakter; hans ﷺ barmhjertighed.

I en tid hvor mennesker udsætter hinanden for ubegribelige former for undertrykkelse, ondskab og ødelæggelse, hvor verden er splittet og hvor had og foragt flyder på de sociale medier, er det af umådeligt stor værdi og af afgørende betydning for os, at vi fokuserer på barmhjertighed og nåde. Vi har brug for at se på det forbillede og det eksempel, som Allah ﷻ nedsendte, som et udtryk for sin guddommelige barmhjertighed og nåde for hele skabelsen, og vi har brug for at tage ved lære af hvordan Profeten Muhammad ﷺ udviste barmhjertighed og implementerede det i alle aspekter af livet. Det har vi brug for, så vi også kan praktisere barmhjertighed og gøre det til kernen og essensen i vores tilværelse, og derigennem hæve os over det had og den elendighed, som truer med at ødelægge os alle.

Allah ﷻ sagde i Koranen:

»Og Vi sendte dig ikke, undtagen som en barmhjertighed for hele skabelsen.« (Koranen, 21:107)

Og Profeten Muhammad ﷺ sagde:

»Den Mest Nådefulde udviser barmhjertighed over for de barmhjertige; vær barmhjertig over for dem på jorden, og Herren over himlen vil være barmhjertig over for jer.« (ِAhmad, al-Tirmidhi & Abū Dāwūd).

På baggrund af to oplysende og reflektionsfremmende oplæg, vil vi I denne konference gå i dybden med forskellige aspekter af Profeten Muhammads ﷺ barmhjertighed samt hvordan vi som muslimer kan stræbe efter at efterleve hans eksempel og arbejde på at implementere det i vores egne liv.

IslamAkademiets konference er åben for alle, uanset køn, etnicitet eller religion. Der er ikke børnepasning og deltagelse er forbeholdt for voksne samt unge over 15 år.

Oplægsholderne

Mufti Imran bin Munir Husayn er en uddannet islamisk retslærd med ekspertise inden for islamisk teologi og jura. Derudover har han en kandidatgrad i islamiske studier fra Københavns Universitet. Foruden at være leder for IslamAkademiet, underviser han i islamiske studier, skriver faglitteratur om islamiske emner og er desuden en aktiv intellektuel stemme i samfundet.

Mufti Tariq Muhammad Amin Saifi er en uddannet islamisk retslærd med ekspertise inden for islamisk teologi og jura. Derudover er han uddannet civilingeniør og har en master i islamiske studier fra Københavns Universitet. Han er leder af JMS-centret, som tilbyder undervisning i islamiske studier og er derudover en kendt spirituel vejleder og underviser.

Programmet

09:30 – 10:00 Ankomst og registrering

10:00 – 10:30 Velkomst, koranrecitation og nashid. Ordstyrer: Zubair Butt Hussain

10:30 – 12:00 Profeten Muhammad ﷺ: En kilde for barmhjertighed v. Mufti Tariq Muhammad Amin Saifi
12:00 – 12:15 Spørgsmål og svar

12:15 – 12:50 Frokost, inkl. bogkøb og boder
13:00 – 13.15 Zuhr-bønnen
13:15 – 13:30 Te, kaffe og kage

13:30 – 15:00 Hvordan kan vi efterleve Profetens ﷺ barmhjertighed? v. Mufti Imran bin Munir Husayn
15:00 – 15:15 Spørgsmål og svar

15:15 – 15:45 Særlig udstilling af islamiske relikvier

15:46 – 16:00 ‘Asr-bønnen, du‘ā’ og afslutning

Tilmelding & praktiske oplysninger

Der er sørget for forplejning (vegetarisk/halal).

Sidste tilmeldingsdato er d. 26. oktober 2023 og der er kun adgang ved fremvisning af gyldig billet.

Én billet giver adgang til én persons deltagelse. Der vil ikke være billetsalg på selve dagen ved døren. Billetter skal købes online via IslamAkademiets hjemmeside.

Der tilbydes ikke fortrydelsesret på købte billetter og arrangementet bliver ikke livestreamet.

Der tilbydes desværre ikke børnepasning.

Begrænset antal pladser.

Arrangementet foregår på Frederiksberg tæt ved offentlig transport. Den præcise adresse udsendes senere efter køb af billetten.