IslamAkademiets undervisere og stab

Undervisere

Mufti Imran bin Munir Husayn

Mufti Imran bin Munir Husayn er en dansk-muslimsk uddannet lærd, som er opvokset i København og som igennem mere end et årti har beskæftiget sig med islamiske studier og undervisning. Han er kendt af mange i Danmark som en særdeles aktiv islamisk intellektuel, som foruden at undervise en generation af unge muslimske imamer og lærde, holder sig beskæftiget med at forfatte og oversætte islamisk faglitteratur. Mufti Imran bin Munir Husayn har en kandidatgrad i islamiske studier fra Københavns Universitet og har en bachelor i arabisk-retorik. Han har sideløbende afsluttet sin specialisering inden for islamisk jura (takhassus fi al-ifta‘) i 2016 og opnået autorisation som en retslærd (mufti) med tilladelse (ijazah) til formelt at besvare spørgsmål relateret til islam.

Mufti Tariq Muhammad Amin

Dr. Abidah Ashraf

Hafsa Farooq