Profetens ‎ﷺ store sorg og belønning herefter | Det kan vi lære af den hårde periode – Rajab 1442/2021

I Allahs navn, Den Mest Nådefulde, Den Særdeles Barmhjertige

Velsignelser og fred være med Hans elskede Profet, vor leder og mester, Profeten Muhammad, samt hele hans familie og alle hans ledsagere.

For mig repræsenterer Rajab-måneden en måned, hvor mirakler sker og et bevis på at uanset hvor mørk natten end måtte være, så står solen op og opløser alt det mørke, der end måtte have været der. Det er en hellig måned, som Allah Selv har stadfæstet i Koranen:

»Sandelig, antallet af måneder hos Allah er tolv, (således fastlagt) i Allahs Bog, siden den dag, Han skabte himlene og jorden. Af dem er fire fredhellige; dette er den rette tro, så begå ikke uret mod jer selv i dem…« (9:36)

En af sin tids store lærde, Shaykh Abdul Hamid Qudus (Alah være ham Nådig) sagde at Rajab er måneden hvor man søger tilgivelse (istighfar); Sha‘bān er måneden hvor man påkalder velsignelser på Profeten ﷺ og Ramadan er Koranens måned (1)

En måned, med flere mirakler

Rajab er en måned, hvor flere store begivenheder har fundet sted, hvoraf følgende kan nævnes:

  1. det var i denne måned at bederetningen (qiblah) blev ændret fra Jerusalem til Makkah
  2. kort før Profetens ﷺ emigration til Madinah blev han velsignet med den mirakuløse natrejse (al-Isra) fra Makkah til Jerusalem og opstigningen (al-Mi‘raj) fra Jerusalem til himlene, hvor han blev vist Paradis og Helvede, og hvor han blev ført til den yderste grænse af skabelsen, og blev velsignet med synet af sin Skaber og den rituelle bøn, som vi kender den, blev gjort obligatorisk for hans folk. (1)

Profetens ‎ﷺ ønske om Qiblah

Profetens ﷺ ønske om skift af bederetningen blev imødekommet:

Sayyiduna Anas berettede, at Profeten ﷺ plejede at bede mod Bayt al-Muqadas førhen, og så blev det blev åbenbaret til ham:

»Vi har sandelig har Vi set dig vende ansigtet mod himlen, så Vi vil sandelig vende dig (for bøn) mod en bederetning, du er tilfreds med, så vend dit ansigt i retningen mod Masjid al-Haram (2:144).

En person fra Banu Salamah kom gående og så folk i bukkende position, mens de bad aftenbønnen og de havde kun bedt en enkel enhed. Profeten ﷺ sagde højt: »Hør, bederetningen er blevet ændret,« og så vendte han sig mod (den nye) bederetning i den tilstand (Muslim 527 – bog 5, hadith 20).

Tålmodighed (sabr) er utrolig vigtig når man ønsker noget

Når man ønsker noget, så er det vigtigt at man bærer det med tålmodighed. For at et ønske kan indfries, så skal man vente på det rette tidspunkt og kun Allah ved, hvornår det er. Det at sætte sin lid til Ham er hårdt, hvis man er ensporet, har manglende behovsudsættelse og er utålmodig. Det hænder ofte at folk tænker, at enten bliver mit ønske opfyldt eller ikke – dermed tager de det som et bevis for om denne er eller ikke er elsket af Allah.

Profeten ﷺ ønskede i sin tid at bederetningen blev ændret og ventede tålmodigt på Allahs åbenbaring og vejledning om sagen. Vi kan lære af Profeten ﷺ om at vente med tålmodighed og i mellemtiden udføre vores pligter. Når man har ønsket noget, der er uden for ens magt og indflydelse, så lader man det være op til Skaberen, fordi man har gjort sit ved at bede om det. Det at kunne give slip og tro på, at en dag skal det nok ske, kan være svært i denne tid.

Vores tid er præget er hurtige fiks og sådan som verden er skruet sammen, så ser man mere og mere af denne form for tænkning. Folk vil have behovstilfredsstillelse her og nu. Den stigende skuffelse, tristhed og nedtrykthed i samfundet er til at mærke. Det materielle fylder for det enkelte individ og det handler om at opfylde det ene ønske efter det andet.

Det er derfor, jeg betragter Rajab-måneden som værende inspirerende, fordi ønsker bliver opfyldt og Allahs Gavmildhed er lige om hjørnet. Hans Barmhjertighed mærkes og i ventetiden er der en lærestreg. Det gør én godt og får én til værdsætte det, som bliver givet. Tålmodighed er en dyd siges det og hvor sandt er det ikke lige.

Profetens ‎ﷺ store sorg og belønning

En anden årsag til at Rajab-måneden er mig kær, er den anden store begivenhed som fandt sted i denne måned. Sorgens år, hvor Profeten ﷺ havde mistede sin elskede hustru, Sayyidatuna Khadijah og sin støttende onkel, Abu Talib, var en hård periode for ham ﷺ. Afgudsdyrkernes forsøg på at skade ham eskalerede voldsomt og hans besøg i Taif var ubeskriveligt hård og brutal. (2)

I tid, hvor de fleste mennesker ville knække sammen og fortvivle, udviste Profeten ﷺ en uset grad af tålmodighed og accept af Allahs bestemmelse, som er ikke til at beskrive. Det viser os vigtigheden af at sætte vores lid til Allah, for så kommer hjælpen også. Natten til den 27. Rajab, mens Profeten ﷺ sov, så besøgte ærkeenglen Jibril (fred være med ham) ham og tog ham med på den fantastiske natrejse fra Makkah til Jerusalem (2)

Koranen beskriver det således:

»Ophøjet er Han, Som tog sin tjener på rejse i en lille del af natten, fra Masjid al-Haram til Masjid al-Aqsa, som Vi har lagt velsignelser omkring, for at vise ham af Vore tegn. Sandelig er Han Den Hørende, Den Seende« (17:1).

Derfra fortsatte Profeten ﷺ og steg op igennem himlene (Mir’aj), hvor han besøgte Paradis, blev vist Helvede og mødte sine brødre i profetværdighed. Hvert øjeblik i denne rejse er en guldgrube af visdom for den, som ønsker den. (2)

Det kan vi lære af Profetens ‎ﷺ prøvelser

Den velsignede natrejse og opstigning er et storslået mirakel, som bør give den enkelte muslim den største støtte i vanskelige tider fordi den viser, at med stor sorg kommer stor belønning. Det giver igen at man udviser tålmodighed og ydmyghed. Man accepterer alle prøvelser ligesom man accepterer det gode i tilværelsen fordi disse er nøje udvalgt af Skaberen for at vi kan udvikle os som individer og ikke mindst som muslimer. Prøvelserne tester vores styrke og tro og kommer vi helskindet igennem dem, så er der en stor belønning i vente for intet er spildt på den rette vej.

Livet er svært og der er mange kampe, som det enkelte individ skal kæmpe i den store verden. Disse velsignede måneder og nætter kommer til os for at påminde os om at livet er fyldt med mirakler hvis vi blot ser os omkring. Der er plaster for ethvert sår, der er daggry efter hver nat og selv natten kan blive lyst op af måneskinnet. Man skal aldrig miste håbet for i håb er der en erklæring af kærlighed og tillid over for Skaberen, og en implicit anråbelse, at selvom det er svært, så er vi fortrøstningsfulde i Din Barmhjertighed og Kærlighed, fordi det er hvad Skaberens Elskede Profet ﷺ har lært os.

Noter

  1. al-Bayhaqi I. The blessings of specific Time. First. Ahmed AA, editor. Vol. 1. Fadail Al-Awqat; 2018. 1–250 p.
  2. Majid A. Sendebudet. Tronen; 2011. 446 p.

Skrevet af Abidah Ashraf, superviseret af Mufti Imran bin Munir Husayn (må Allah bevare ham).