Semesterafslutning efterår-vinter 2020-21 – tak for denne gang

I Guds navn, Den Mest Nådefulde, Den Særdeles Barmhjertige

Velsignelser og fred være med Profeten Muhammad, hans rene familie og alle hans ledsagere.

Vintersemesteret 2020-2021 er nu veloverstået og vi ønsker alle vore studerende tillykke med veloverståede eksaminer.

Det har været en periode med mundtlige og skriftlige eksaminer, og det er en stor glæde for os, at meddele, at vi generelt har oplevet en høj grad af engagement og faglighed i både de skriftlige og de mundtlige eksaminer, hvilket har ført til en række gode præstationer.

Mens de sidste af jer afventer de endelige karakterer i de skriftlige eksaminer, siger vi tak til alle vores studerende og kursister, og vi håber at vi ser jer igen i de kommende semestre til andre kurser.

I den kommende tid vil vi afholde nogle åbne (og gratis) online seminarer, hvoraf nogle også vil være en del af en mental og praktisk forberedelse til den hellige Ramadanmåned.

Vi håber at I vil deltage og engagere jer ved at stille de spørgsmål, som I måtte sidde inde med.

IslamAkademiets næste semester bliver sommersemestret 2021, hvor tilmeldingen vil åbne i sidste halvdel af Ramadanmåneden, således at vi er klar til at komme i gang kort efter ‘id, om Gud vil.

De bedste hilsener

Mufti Imran bin Munir Husayn
Leder af IslamAkademiet