Grunduddannelse i islamiske studier

IslamAkademiets grunduddannelse i islamiske studier tilbyder en systematisk og velstruktureret introduktion til islams grundlæggende lære.