Grunduddannelse i islamiske studier – modul 1

Mufti Imran bin Munir Husayn

Introduktion og baggrund

IslamAkademiets Grunduddannelse i Islamiske Studier tilbyder en systematisk og velstruktureret introduktion til islams grundlæggende lære.

Uddannelsesforløbet tager udgangspunkt i IslamAkademiets egen udgivelse Kompendium af islamiske tekster – del 1.

Kompendiet består af en samling på i alt 20 tekster, der bl.a. omfatter emner som islamisk troslære (‘aqidah), tilbedelse (‘ibadah), spiritualitet (ihsan), historie (tarikh), Profeten Muhammads ﷺ liv samt recitationslære (tajwid) og oversættelse af udvalgte kapitler fra den hellige Koran.

I dette kursus – som udgør modul 1 ud af 4 – gennemgår vi introduktionen til Kompendium af islamiske tekster – del 1, samt de første fem tekster:

1. Introduktion til islam
2. Forpligtelsen til at søge viden og dens fortrinlighed
3. Hensigters betydning for handlinger
4. Den rette indstilling og etikette for den studerende
5. Juridisk klassificering af handlinger

I løbet af kurset vil der løbende være øvelser og opgaver, som studerende forventes at deltage i og gennemføre.

Undervisningsmateriale

Titel: Kompendium af Islamiske Tekster – del 1

Forfatter: Imran bin Munir Husayn & Tariq Muhammad Amin

Forlag: IslamAkademiet (2016).

Køb online via IslamAkademiets webshop.

Eksamen og mulighed for autorisation (ijāzah)

For at bestå kurset skal man gennemføre og bestå alle lektioner (og hver deres quiz-prøver) og endeligt bestå den skriftlige eksamensopgave. Dermed kan man opnå et diplom for beståelse af kurset.

Når man har bestået alle fire moduler i uddannelsesforløbet kan man endvidere bestå en mundtlig eksamen i alle fire moduler og dermed opnå en officiel autorisation (ijāzah) til at undervise andre i kompendiet. Disse mundtlige eksaaminer tilrettelægges og afholdes efter individuelle tilmeldinger.

Alle fire moduler kan gennemføres uafhængigt af hinanden og i vilkårlig rækkefølge.

Kursusinformation

Estimeret tid: 12 uger foruden eksamen

Titel: Grunduddannelse i islamiske studier – modul 1 [optagede lektioner]
Uddannelse: Modul 1 af Grunduddannelse i Islamiske Studier

Undervisning: Intro + 10 optagede lektioner [optaget ved kursusafholdelsen i 2021]
Materiale: Kompendium af Islamiske Tekster – del 1 (dækker alle fire moduler)
Lektier: Quiz-spørgsmål til hver lektion
Anbefalet tidsforbrug: 2-3 timer om ugen (en lektion + tid til repetition)
Sværhedsgrad: Elementær
Kategori: Generel viden

Kursusunderviser

Mufti Imran bin Munir Husayn Underviser

Mufti Imran bin Munir Husayn er en uddannet dansk-muslimsk lærd, som er opvokset i København og som igennem mere end et årti har beskæftiget sig med islamiske studier og har undervist børn og unge siden 2005. Han er kendt af mange i Danmark som en særdeles aktiv islamisk intellektuel, som foruden at undervise en generation af unge muslimske imamer og lærde, holder sig beskæftiget med at forfatte og oversætte islamisk faglitteratur. Mufti Imran bin Munir Husayn har en kandidatgrad i islamiske studier fra Københavns Universitet og har en bachelor i arabisk-retorik. Han har sideløbende gennemført det islamiske dars al-nizami-studium og har endvidere afsluttet sin specialisering inden for islamisk jura (takhassus fi al-ifta’) i 2016 og opnået autorisation som en retslærd (mufti) med tilladelse (ijazah) til formelt at besvare spørgsmål relateret til islam.

  • Tilmelding til dette kursus lukkede den 26. juni 2021. Kurset tilbydes ikke lige nu, men vil blive lanceret igen i løbet af 2023.