Religiøs praksis under virus-udbrud med alvorlig smittefare

I Allahs navn, Den Mest Nådefulde, Den Særdeles Barmhjertige

Velsignelser og fred være med Hans Elskede Sendebud Profeten Muhammad, hans familie og alle hans ledsagere.

I disse dage, hvor der hverken er fredagsbøn eller daglige bønner i moskeerne eller i større forsamlinger, pga. virusudbrud og sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at blive hjemme, så er der herfra en stor opfordring til at folk ikke glemmer at ihukomme Allah og til at folk ikke glemmer, at hengive tid til bøn, refleksion og indre fred.

Det berettes at Profeten Muhammad ﷺ sagde: »Bed i jeres hjem og gør dem ikke til gravpladser« (al-Tirmidhi).

God karakter og adfærd udadtil er rodfæstet i et indre, der er i fred og balance; og indre fred opnås ikke uden bøn, refleksion og ihukommelse af Allah.

Blandt nogle af de gode ting, man kan gøre for at opretholde sin spirituelle og religiøse praksis er her fem hurtige:

1. Etablér alle de fem bønner i forsamling (jama’ah) i hjemmet med familien, hvad enten det er med ægtefælle, børn, søskende, forældre eller andre. Lad nogen kalde til bøn (adhan) og kaldet til bønnens begyndelse (iqamah) og bed sammen i fællesskab og forsamling (jama’ah).

2. Tal med hinanden – især med børnene – om prøvelser og den måde prøvelser som disse påvirker os, og tal/læs om hvordan tidligere profeter og deres folk blev prøvet. Er der en læring her? Noget man som menneske kan reflektere over ift sit forhold til Skaberen?

3. Afsæt tid, til at studere og genopfriske noget gavnlig viden og lærdom.

4. Afsæt tid til at ihukomme Allah og styrke båndet til Ham, ved lovprisning, ophøjelse, udtrykkelse af taknemmelighed og bøn om tilgivelse. Afsæt også tid til at påkalde velsignelser og fred over Profeten Muhammad ﷺ.

5. Vis ekstra hensyn til hinanden og vær overbærende; de fleste har nok ikke haft så meget tid sammen, og det kan ofte lede til skænderier pga. indetrængte frustrationer og følelsen af magtesløshed over situationen. En del folk mister arbejdet, levebrøddet og meget andet; lad det ikke gå ud over hinanden.

Må Allah være os alle Nådig og give os styrke og standhaftighed til at overkomme denne prøvelse, både som individer og som fællesskab.

Velsignelser og fred være med vores Mester Profeten Muhammad, hans familie og ledsagere.