Fredagsbønnen når der er udbrudt pandemi og alvorlig smitterisiko

I Allahs Navn, Mest Nådefuld, Særdeles Barmhjertig

Velsignelser og fred være med Hans Elskede Sendebud Profeten Muhammad, hans rene familie og alle hans ædle ledsagere.

Da en del har henvendt sig og stillet spørgsmål omkring fredagsbønnen og deltagelse i de daglige bønner i moskéerne mens der er udbrudt en pandemi med Corona-virus, har vi kontaktet sundhedsfaglige eksperter for at forstå de sundhedsfaglige aspekter af udfordringen og udarbejdet nogle bemærkninger i forbindelse med fredagsbønner og andre større forsamlinger (også af religiøs karakter), mens udbruddet er i gang.

Det er vigtigt at nævne, at man generelt skal vise hensyn til andre. Vi skal huske hvad islam lærer os om at ønske for hinanden, hvad vi ønsker for os selv; om at vise godhed over for hinanden; om at stræbe efter fortrinlighed i vores relationer til hinanden og om at opretholde god islamisk karakter og moral over for alle; vær hjælpsomme og støt hinanden. Husk især familiens og naboernes rettigheder og vis særligt hensyn til de svage eller udsatte, som der må være i jeres omgangskreds.

Det siger sig selv, at man altid skal sikre sig god hygiejne, ved især at vaske sine hænder grundigt, samt følge de anvisninger, der løbende udsendes fra danske sundhedsmyndigheder, læger mv.

Man bør endvidere løbende holde sig opdateret ift. de til enhver tid gældende anbefalinger fra myndighederne.

Det følgende er på baggrund af den aktuelle situation og kan godt med tiden ændre sig sådan som situationen ændrer sig.

Hvad angår selve etableringen af fredagsbønnen, bør moskéerne kun opretholde fredagsbøn med det minimale antal deltagere, der er nødvendig for at sikre dens gyldighed. I Hanafi skolen er det blot tre personer udover imamen. Disse personer kan være fra moskéernes bestyrelser, undervisere, faste personale eller andre, som alligevel opholder sig i moskéerne (og forudsat at de naturligvis ikke er i karantæne). Samtidigt bør fredagsbønnen forkortes således at man undgår alle ikke-nødvendige elementer (såsom den danske tale), og kun opretholder en minimal gyldig khutbah og en kort men tilstrækkelig recitation.

Hvad angår den individuelles deltagelse i fredagsbønnen, skal vi først og fremmest huske på at den ikke er obligatorisk at udføre for blandt andre børn, kvinder, rejsende og syge – herunder hører også dem, som velbegrundet frygter at blive syge eller som er til skade for andre, fx via egen smitterisiko.

Da der fra sundhedsfaglige eksperters side er klar besked om en velbegrundet og helt reel frygt for smitte af Corona-virus, opfordres den enkelte derfor stærkt til at blive hjemme og bede zuhr-bønnen i stedet for at møde op i moskéerne for at deltage i fredagsbønnen.

For dem som skulle have tvivl om deres religiøse forpligtelse ift. fredagsbønnen, når der ikke fredagsbøn, er problemstillingen sådan at hvis et individ ikke har mulighed for at bede fredagsbøn noget sted (f.eks. hvis alle steder er lukkede), så er vedkommende alligevel kun pålagt at bede zuhr-bønnen.

Derudover bør man generelt undgå (også efter bønnen) at hilse med håndtryk og omfavnelser, og holde en passende afstand til hinanden.

Desuden: Hvis man udfører bønnen på offentlige steder, i en moské eller et andet sted, så er det stærkt anbefalelsesværdigt, at man medbringer sit eget bedetæppe (eller et lagen eller andet lignende), som man tager med sig igen; på den måde kan man minimere risikoen for at blive smittet eller smitte andre, ved at bede det samme sted, som andre har bedt.

Og på samme måde, kan man være opfindsom med sine egne forholdsregler i alle mulige situationer, for at minimere smitterisikoen mest muligt.

Må Allah være os alle Nådig i denne tid og give os alle styrke og standhaftighed til at støtte hinanden og vise hensyn til hinanden.

Mufti Imran bin Munir Husayn & Mufti Tariq Muhammad Amin
12.03.2020, kl. 11:10.