Regler for den obligatoriske almisse (zakāh) og fiṭr-almissen (ṣadaqat al-fiṭr) iht. Ḥanafī skolen

I Allahs navn, Den Mest Nådefulde, Den Særdeles Barmhjertige
Allahs velsignelser og fred være med Hans Elskede Profet, vor Mester og Beskytter Profeten Muḥammad, hans rene familie og alle hans ledsagere.

Den obligatoriske almisse (zakāh) er en af de fem bærende søjler i islam, og udgør dermed en væsentlig forpligtelse for muslimer. Dens formål er at give den enkelte mulighed for at rense sin formue, ved at give det væk, som Allāh ﷻ har fastlagt for de fattige og nødlidende ud a ens overskydende formue. Når den opretholdes med oprigtighed er det blandt dens positive effekter, at den kan medvirke til at bekæmpe indre lidelser og sygdomme, såsom grådighed og forkærlighed for materielle goder, ligesom den kan medvirke til at skabe større sympati for de fattige og nødlidende ved at fokusere på deres behov.

Men hvis man ikke systematisk har studeret og gennemgået reglerne for almissen med en kyndig underviser, risikerer man dog at misforstå nogle af reglerne for hvordan man beregner og betaler almissen og af den grund skrev undertegnede en kort gennemgang af reglerne for den obligatoriske almisse (zakāh) og fiṭr-almissen (ṣadaqat al-fiṭr) tilbage i 2009. Sidenhen blev den inkluderet i IslamAkademiets udgivelse: Kompendium af Islamiske Tekster – del 1.

Igennem tiden har jeg modtaget spørgsmål omkring almissen, som har givet anledning til at overveje en revision af artiklen for at inkludere yderligere problemstillinger.

Med Allāhs ﷻ støtte og inspiration havde jeg i år mulighed for at revidere teksten, hvor jeg bl.a. tilsigtede at forenkle nogle problemstillinger samt tilføje yderligere opklarende noter og tilføjelser. Det er mit håb at teksten nu er endnu lettere at forstå for læseren og kan være til mere gavn. Artiklen må gerne downloades og deles, så længe den ikke ændres uden tilladelse.

Må vor Herre tildele os inspiration og styrke til at adlyde Ham ﷻ og Hans Sendebud ﷺ således at vi kan opnå det, som er bedst for os i dette liv og det som er bedst for os i det hinsides. Āmīn.

Muftī Imran bin Munir Husayn
Ramadan 1444 / April 2023