Introduktion til arabisk grammatik: al-Ājurrūmīyyah forklaret

Mufti Imran bin Munir Husayn

Introduktion

Studiet af arabisk grammatik (‘ilm al-naḥw) er et af de vigtigste og mest grundlæggende studier inden for den islamiske tradition, da de primære kildetekster (Koranen og Hadith-litteraturen) samt de tidligste værker inden for de forskellige islamiske videnskaber, blev skrevet på arabisk.

Ligesom arabisk er det liturgiske sprog inden for islam, således er arabisk også lærdommen og faglighedens sprog inden for de klassiske islamiske videnskaber.

Hvis man ønsker at studere Koranen eller Profeten Muhammads ﷺ liv og udtalelser, samt alle de øvrige islamiske videnskaber, på deres originale sprog, uden at være afhængig af tilfældige oversættere og deres tolkninger, er studiet af arabisk grammatik ganske enkelt uundgåeligt.

Studier inden for arabisk deles op i flere subvidenskaber, der hver beskæftiger sig med forskellige aspekter af sproget. Arabisk grammatik (‘ilm al-naḥw) dækker syntaksen og ordenes stilling i forhold til hinanden i sætninger.

Dette kursus

I dette kursus gennemgår vi et af historiens mest berømte og anerkendte værker om introduktionen til arabisk grammatik, nemlig al-Ājurrūmīyyah af Imam Muhammad bin Muhammad al-Sinhaji (d. 723 AH / 1423 EVT). Værket, der er kendt som både al-Ajrūmīyyah og al-Ājurrūmīyyah, studeres traditionelt set som et af de første værker inden for arabisk grammatik på tværs af kloden.

I vores gennemgang af al-Ājurrumīyyah, gennemgår og forklarer vi værket i lyset af et af de mest udbredte kommentarværker, navnlig al-Tuḥfah al-Sanīyyah bi-Sharḥ al-Ajrūmīyyah og løser løbende nogle praktiske øvelser for at skabe et stærkt grundlag for videre studier i arabisk grammatik.

Vi læser al-Ājurrūmīyyah op på arabisk og gennemgår indholdet på dansk. Der vil være lektier og øvelser fra gang til gang. Som udgangspunkt har vi fokus på at lære den grammatiske terminologi på arabisk, men alle grammatiske begreber bliver også forklaret på dansk (med latinske grammatiske betegnelser), så vidt muligt.

Læringsmål

Ved at deltage i dette kursus vil den studerende opnå følgende kompetencer:

  1. Indblik i det arabiske sprogs grundlæggende syntaks
  2. Indblik i den grammatiske terminologi på arabisk og latin
  3. Indblik i hvordan forskellige ordklasser påvirkes ift. deres grammatiske tilstand (i‘rāb)
  4. Færdigheder i at kunne udføre en basal grammatisk analyse af simple sætninger på arabisk
  5. Færdigheder i at kunne formulere kortfattede sætninger korrekt

Kursusform

Dette kursus består af optagelser af 12 lektioner, afholdt i 2020. Kurset udbydes nu som ‘semesterfri’, hvor du kan tilmelde dig kurset og få adgang til kursusoptagelserne og -materialet, lave øvelserne relateret til hver lektion og endeligt aflægge skriftlig eksamen (dog tidligst 14 dage efter, du har fået adgang til kurset). Du kan altså følge undervisningen i det eget tempo og aflægge eksamen inden for et år. Eksamen vil herefter blive bedømt inden for ca. 60 dage efter din besvarelse.

Bemærk at man skal have gennemført og bestået hver lektions øvelser og opgaver, før man kan komme videre til den efterfølgende lektion.

En del af vores grunduddannelse

Dette kursus, Introduktion til arabisk grammatik: al-Ājurrūmīyyah forklaret, udgør modul 1 af IslamAkademiets Grunduddannelse i arabisk grammatik.

Det er et krav for hvert efterfølgende modul, at man har gennemført modulet før det. Således er det et krav at man skal have gennemført modul 1, før man kan tilmelde sig modul 2, og at man skal have gennemført modul 2, før man kan tilmelde sig modul 3 og at man skal have gennemført modul 3, før man kan tilmelde sig modul 4 og endeligt, at man skal have gennemført modul 4, før man kan tilmelde sig modul 5.

De øvrige fire moduler er:

Modul 2: Dybere ind i arabisk grammatik: Syntaks og morfologi – del 1 (lanceres snart med semesterfri-adgang)

Modul 3: Dybere ind i arabisk grammatik: Syntaks og morfologi – del 2 (lanceres snart med semesterfri-adgang)

Modul 4: Specialisering i arabisk grammatik 1 (under udvikling)

Modul 5: Specialisering i arabisk grammatik 2 (under udvikling)

Har man kompetencer inden for arabisk grammatik i forvejen, kan man søge merit iht. IslamAkademiets gældende studieordning for faget ved at kontakte administrationen.

Gældende reglement

Se relevant studieinfo.

Kompetencekrav for deltagelse

Det forventes, at studerende, der ønsker at tilmelde sig kurset, er i stand til at læse arabisk med udlydsvokaler (ḥarakāt), som når man læser eller reciterer fra Koranen, og er i stand til at artikulere de arabiske bogstaver og høre hvad der bliver sagt eller læst op. Man behøver ikke have forudgående indsigt i arabisk grammatik og man behøver ikke kunne tale eller forstå arabisk for at deltage i kurset.

Tekniske krav ift. løsning af opgaver og øvelser

For at kunne løse de skriftlige øvelser og opgaver under kurset er det nødvendigt at man enten har slået arabisk tekst til på sin computer eller også skal man have en printer til rådighed, så man kan udskrive pågældende opgaver og løse dem i hånden.

Tekniske krav ift. eksamensopgaven

For at kunne besvare og aflevere den skriftlige eksamensopgave, er det nødvendigt at man enten har slået arabisk tekst til på sin computer eller at man har en printer og scanner til rådighed, så man kan udskrive eksamensopgaven, udfylde den i hånden og derefter scanne den og uploade den igen.

Kursusinformation

Estimeret tid: 13 uger + eksamen

Undervisning: Intro + 12 optagede lektioner [Optaget ved gennemgangen i 2020]
Materiale: Dansk oversættelse af al-Muqaddimah al-Ājurrūmīyyah samt andre tabeller og tekster, som udleveres i digital udgave (pdf-format)

Lektier: Øvelser og quiz-spørgsmål til hver lektion
Anbefalet tidsforbrug: 3-4 timer om ugen (en lektion + tid til repetition og øvelser).
Sværhedsgrad: Mellemniveau
Kategori: Arabisk
Uddannelse: Modul 1 af Grunduddannelse i arabisk grammatik

Optagede lektioner

Når du tilmelder dig et kursus med allerede optagede lektioner, så har du adgang til al kursusmaterialet. De skriftlige dokumenter kan du downloade med det samme, mens lektionerne åbnes op gradvist iht. din progression igennem kurset. Du skal således gennemføre lektion 1 for at få adgang til lektion 2 – og sådan videre.

Vi anbefaler, at du starter med at lytte til Introduktion og praktiske oplysninger under Kursusinfo samt den første lektion med titlen Introduktion under Undervisning, og at du derefter lytter til én lektion hver uge, samt laver de relevante øvelser, quiz og opgaver løbende uge for uge. Husk også at bruge tid på repetition. Du kan lytte til optagelserne så mange gange, du end har lyst til eller behov for.

Kursusunderviser

Mufti Imran bin Munir Husayn Author

Mufti Imran bin Munir Husayn er en uddannet dansk-muslimsk lærd, som er opvokset i København og som igennem mere end et årti har beskæftiget sig med islamiske studier og har undervist børn og unge siden 2005. Han er kendt af mange i Danmark som en særdeles aktiv islamisk intellektuel, som foruden at undervise en generation af unge muslimske imamer og lærde, holder sig beskæftiget med at forfatte og oversætte islamisk faglitteratur. Mufti Imran bin Munir Husayn har en kandidatgrad i islamiske studier fra Københavns Universitet og har en bachelor i arabisk-retorik. Han har sideløbende gennemført det islamiske dars al-nizami-studium og har endvidere afsluttet sin specialisering inden for islamisk jura (takhassus fi al-ifta’) i 2016 og opnået autorisation som en retslærd (mufti) med tilladelse (ijazah) til formelt at besvare spørgsmål relateret til islam.

Engangsbetaling

599 Kr.
1 års adgang

Denne tilmelding giver adgang til: (1) Alt kursusmateriale i ét år. Kursusmaterialet omfatter: Et eksemplar af den danske oversættelse af hele teksten i pdf-udgave, som vil være tilgængelig online, quiz-spørgsmål til hver lektion samt evt. andre opgaver samt alle optagede lektioner. (2) Ét eksamenforsøg inden tilmeldingen udløber, dog tidligst 14 dage efter tilmelding og efter man har bestået alle lektioner i kurset.

Opdelt betaling

299,50 Kr.
pr. måned for 2 samlede betalinger
1 års adgang

Denne tilmelding giver adgang til: (1) Alt kursusmateriale i ét år. Kursusmaterialet omfatter: Et eksemplar af den danske oversættelse af hele teksten i pdf-udgave, som vil være tilgængelig online, quiz-spørgsmål til hver lektion samt evt. andre opgaver samt alle optagede lektioner. (2) Ét eksamenforsøg inden tilmeldingen udløber, dog tidligst 14 dage efter tilmelding og efter man har bestået alle lektioner i kurset.