Grunduddannelse i islamiske studier – modul 4

Underviser: Mufti Imran bin Munir Husayn

Kursusbeskrivelse

Dette kursus omfatter det fjerde ud af fire moduler, der bygger på en gennemgang af IslamAkademiets egen udgivelse Kompendium af islamiske tekster – del 1.

Kompendiet består af en samling på i alt 20 tekster, der bl.a. omfatter emner som islamisk troslære (‘aqidah), tilbedelse (‘ibadah), spiritualitet (ihsan), historie (tarikh), Profeten Muhammads ﷺ liv samt recitation og oversættelse af udvalgte kapitler fra den hellige Koran.

Alle teksterne tager udgangspunkt i anerkendt islamisk litteratur og er i overensstemmelse med mainstream islam, uden at være fordømmende eller sekterisk orienterede.

Studerende der består eksaminer i alle fire moduler vil få et afslutningscertifikat og en autorisation (ijazah) i at undervise andre i kompendiet.

I dette modul gennemgår vi teksterne 16 – 20:

Tekst 16: Introduktion til Koranrecitation

Tekst 17: Udvalgte kapitler fra den hellige Koran

Tekst 18: Udvalgte bønner fra Koranen og Sunnah

Tekst 19: Den rette indstilling og etikette for bøn

Tekst 20: Islamisk spiritualitet og lov

Alle fire moduler kan tages uafhængigt af hinanden og i vilkårlig rækkefølge.

Praktiske oplysninger

Semester, varighed og tidspunkt

Semester:

Varighed:

Startdato:

Slutdato:

Niveau: 1: Elementær

Uddannelse: GUI: Grunduddannelse i islamiske studier

Undervisningsmateriale

Kompendium af islamiske tekster – del 1, 2. udgave af Imran bin Munir Husayn & Tariq Muhammad Amin: IslamAkademiet, København 2016

Krav for fuldførelse

For at bestå dette modul alene skal deltageren:

  1. have deltaget i alle live lektioner eller have lyttet til deres optagelser;
  2. have meldt afbud til UndervisningsAssistenten når man ikke har kunnet deltage samt;
  3. have bestået online-delen af eksamensopgaven.

Underviseren

Mufti Imran bin Munir Husayn er en dansk-muslimsk uddannet lærd, som er opvokset i København og som igennem mere end et årti har beskæftiget sig med islamiske studier og undervisning. Han er kendt af mange i Danmark som en særdeles aktiv islamisk intellektuel, som foruden at undervise en generation af unge muslimske imamer og lærde, holder sig beskæftiget med at forfatte og oversætte islamisk faglitteratur.

Mufti Imran bin Munir Husayn har en kandidatgrad i islamiske studier fra Københavns Universitet og har en bachelor i arabisk-retorik. Han har sideløbende afsluttet sin specialisering inden for islamisk jura (takhassus fi al-ifta‘) i 2016 og opnået autorisation som en retslærd (mufti) med tilladelse (ijazah) til formelt at besvare spørgsmål relateret til islam.

Undervisning

Eksamen