Introduktion til arabisk grammatik: al-Ājurrūmīyyah forklaret

Mufti Imran bin Munir Husayn

Introduktion

Studiet af arabisk grammatik (‘ilm al-nahw) er et af de vigtigste og essentielle studier, inden for den islamiske tradition, da de primære kildetekster (Koranen og Hadith-litteraturen) samt de tidligste værker inden for de forskellige islamiske videnskaber, blev skrevet på arabisk.

Ligesom arabisk er det liturgiske sprog inden for islam, således er arabisk også lærdommen og faglighedens sprog inden for de klassiske islamiske videnskaber.

Hvis man ønsker at studere Koranen eller Profeten Muhammads ﷺ liv og udtalelser, samt alle de øvrige islamiske videnskaber, på deres originale sprog, uden at være afhængig af tilfældige oversættere og deres tolkninger, er studiet af arabisk grammatik ganske enkelt uomgængeligt.

Studier inden for arabisk deles op i flere subvidenskaber, der hver beskæftiger sig med forskellige aspekter af sproget. Arabisk grammatik (‘ilm al-nahw) dækker syntaksen og ordenes stilling i forhold til hinanden i sætninger.

I dette kursus gennemgår vi et af historiens mest berømte og anerkendte værker om introduktionen til arabisk grammatik, nemlig al-Ajurrumiyyah af Imam Muhammad bin Muhammad al-Sinhajis (d. 723 AH / 1423 EVT). Værket, der er kendt som både al-Ajrūmīyyah og al-Ājurrūmīyyah, studeres traditionelt set som et af de første værker inden for arabisk grammatik på tværs af kloden.

I vores gennemgang af al-Ājurrumīyyah, vil vi gennemgå og forklare værket i lyset af et af de mest udbredte kommentarværker, navnlig al-Tuhfah al-Sanīyyah bi-Sharḥ al-Ajrūmīyyah.

Værket al-Ājurrūmīyyah vil blive læst op på arabisk, oversat til dansk og gennemgået på dansk. Der vil være lektier og øvelser fra gang til gang. Som udgangspunkt vil fokus være på at lære den grammatiske terminologi på arabisk, men alle begreber vil blive forklaret på dansk (med latinske grammatiske begreber), så vidt muligt.

Hvad du vil lære

Ved at deltage og følge med i kurset vil du opnå følgende kompetencer:

  1. Indblik i det arabiske sprogs grundlæggende syntaks
  2. Indblik i den grammatiske terminologi på arabisk og latin
  3. Indblik i hvordan forskellige ordklasser påvirkes ift. deres grammatiske tilstand (i‘rab)
  4. Færdigheder i at kunne lave en basal grammatisk analyse på simple sætninger
  5. Færdigheder i at kunne formulere grammatisk korrekte kortfattede sætninger.

En del af vores grunduddannelse

Dette kursus, Introduktion til arabisk grammatik: al-Ājurrūmīyyah forklaret, udgør modul 1 af IslamAkademiets Grunduddannelse i arabisk grammatik.

Det er et krav for hvert efterfølgende modul, at man har gennemført modulet før det. Således er det et krav at man skal have gennemført modul 1, før man kan tilmelde sig modul 2, og at man skal have gennemført modul 2, før man kan tilmelde sig modul 3 og at man skal have gennemført modul 3, før man kan tilmelde sig modul 4 og endeligt, at man skal have gennemført modul 4, før man kan tilmelde sig modul 5.

De øvrige fire moduler er:

Modul 2: Fordybning i arabisk grammatik 1

Modul 3: Fordybning i arabisk grammatik 2

Modul 4: Specialisering i arabisk grammatik 1

Modul 5: Specialisering i arabisk grammatik 2

Har man kompetencer inden for arabisk grammatik i forvejen, kan man søge merit iht. IslamAkademiets gældende studieordning for faget.

Gældende reglement

Se relevant studieinfo.

Krav for deltagelse

Det forventes, at studerende, der ønsker at tilmelde sig kurset, er i stand til at læse arabisk med udlydsvokaler (ḥarakāt), som når man læser eller reciterer fra Koranen, og er i stand til at artikulere de arabiske bogstaver og høre hvad der bliver sagt eller læst op. Man behøver ikke have forudgående indsigt i arabisk grammatik og man behøver ikke kunne tale eller forstå arabisk for at deltage i kurset.

Kursusinformation

Live undervisning: Hver lørdag fra kl. 19:00 – 20:30 (optages)
Estimeret varighed: 12 lektioner + eksamen (14 uger)
Sværhedsgrad: Mellemniveau
Kategori: Arabisk
Uddannelse: Modul 1 af Grunduddannelse i arabisk grammatik

Course Instructor

Mufti Imran bin Munir Husayn Mufti Imran bin Munir Husayn Author

Mufti Imran bin Munir Husayn er en uddannet dansk-muslimsk lærd, som er opvokset i København og som igennem mere end et årti har beskæftiget sig med islamiske studier og har undervist børn og unge siden 2005. Han er kendt af mange i Danmark som en særdeles aktiv islamisk intellektuel, som foruden at undervise en generation af unge muslimske imamer og lærde, holder sig beskæftiget med at forfatte og oversætte islamisk faglitteratur. Mufti Imran bin Munir Husayn har en kandidatgrad i islamiske studier fra Københavns Universitet og har en bachelor i arabisk-retorik. Han har sideløbende gennemført det islamiske dars al-nizami-studium og har endvidere afsluttet sin specialisering inden for islamisk jura (takhassus fi al-ifta’) i 2016 og opnået autorisation som en retslærd (mufti) med tilladelse (ijazah) til formelt at besvare spørgsmål relateret til islam.

  • Tilmelding til dette kursus lukkede den 8. juni 2020.