Problemstillingen omkring antallet af enheder (raka‘āt) i tarāwīḥ-bønnen iht. Ahl al-Sunnah

I Allahs navn, Den Mest Nådefulde, Den Særdeles Barmhjertige
Allahs velsignelser og fred være med Hans Elskede Profet, vor Mester og Beskytter Profeten Muḥammad, hans rene familie og alle hans ledsagere.

Tilbage i Ramadan-måneden 2008, skrev undertegnede en kort artikel omkring problemstillingen om antallet af enheder (rak‘āt) i tarawīḥ-bønnen iht. ahl al-Sunnah, hvor jeg med referencer fra Sunnah og anerkendte lærde fra ahl al-Sunnah redegjorde for at tarāwīḥ-bønnen er på tyve enheder (rak‘āt).

Baggrunden var at der i nyere tid er opstået lidt forvirring eftersom at nogle folk nøjes med at udføre otte enheder (rak‘āt) bøn, som de hævder er baseret på Profetens ﷺ praksis, selvom de anerkendte Sunnī lærde har etableret at der var konsensus (ijmā‘) blandt ledsagerne (ṣaḥābah) om at tarāwīḥ-bønnen er på tyve enheder, sådan som de bad den ved fuldkommen enighed siden Sayyidunā ‘Umar (Allāh være tilfreds med ham) indførte den som en fast praksis.

Herunder følger den artikel jeg skrev dengang, redigeret og genudgivet i 2023. Artiklen må gerne downloades og deles, så længe den ikke ændres uden tilladelse.

Må vor Herre tildele os inspiration og styrke til at adlyde Ham ﷻ og Hans Sendebud ﷺ således at vi kan opnå det, som er bedst for os i dette liv og det som er bedst for os i det hinsides. Āmīn.

Muftī Imran bin Munir Husayn
Ramadan 1444 / April 2023