Fremgangsmåden for den rituelle bøn (ṣalāh) fra Imam al-Shurunbulālīs Nūr al-Īḍāḥ

I Allahs navn, Den Mest Nådefulde, Den Særdeles Barmhjertige
Allahs velsignelser og fred være med Hans Elskede Profet, vor Mester og Beskytter Profeten Muḥammad, hans rene familie og alle hans ledsagere.

Den rituelle bøn (ṣalāh) er blevet kaldt islams bærende søjle, og udgør en enestående mulighed for muslimer til at få foretræde for Allāh iht. den måde hans profeter og sendebude har bedt på og anvist os at bede på. Dens formål er bl.a. at styrke bevidstheden om Allāh, mærke Hans nærvær og forebygge ulydighed og synd, som mennesket kan have en tendens til at forfalde til.

Når den rituelle bøn opretholdes med oprigtighed og ydmyghed bliver den til en af de vigtigste rene tilbedelseshandlinger, hvis største formål er at søge Allāhs nærhed og tilfredshed.

Men hvis man ikke systematisk har studeret og gennemgået reglerne for bønnen med en kyndig underviser, risikerer man at misforstå en del af vejledningen om hvordan man udfører den rituelle bøn korrekt iht. en systematisk og konsistent metodik. Af den grund tog jeg afsæt i en særdeles udbredt grundbog i islamisk tilbedelse med titlen Nūr al-īḍāḥ af Imam al-Ḥasan bin ‘Ammār al-Shurunbulālī, og skrev med afsæt i et afsnit om en komplet beskrivelse af bønnens udførelse, en uddybende kommentar (ḥāshiyah), der samlet set giver en grundig indføring i hvordan bønnen skal udføres i overensstemmelse med Imam Abū Ḥanīfahs retskole, som er den tidligste af de fire Sunnī skoler og den mest udbredte i hele verden. Det estimeres at omkring 45 % af alle muslimer verden over følger Ḥanafī skolen.

Jeg skrev oprindeligt kommentaren tilbage i 2008, men har med Allāhs ﷻ støtte og inspiration i år haft mulighed for at revidere teksten lidt og ellers revidere opsætningen for at gøre den mere læsevenlig. Det er mit håb at teksten nu er endnu lettere at forstå for læseren og kan være til mere gavn. Artiklen må gerne downloades og deles, så længe den ikke ændres uden tilladelse.

Må vor Herre tildele os inspiration og styrke til at adlyde Ham ﷻ og Hans Sendebud ﷺ således at vi kan opnå det, som er bedst for os i dette liv og det som er bedst for os i det hinsides. Āmīn.

Muftī Imran bin Munir Husayn
Ramadan 1444 / April 2023