Imam al-Ṭaḥāwīs troslære (al-‘Aqīdah al-Ṭaḥāwīyyah)

Mufti Imran bin Munir Husayn

Log ind på det virtuelle undervisningslokale

Kursusdetaljer

I dette kursus gennemgår vi Imam al-Ṭaḥāwīs (d. 321 AH) opsummering af de centrale punkter inden for islamisk teologi (‘aqīdah) i et af historiens mest berømte tekster om emnet, med den fulde titel: Beskrivelsen af ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ahs troslære (bayān i‘tiqād ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah).

Læren om den islamiske troslære (‘aqīdāh) er den mest grundlæggende af alle de religiøse videnskaber, og Imam al-Ṭaḥāwī er en af de tidligste og mest udbredte tekster om emnet.

En person kan ikke opnå nærhed til Allāh eller fuldkommenhed i sin tilbedelse og lydighed, hvis vedkommende forsømmer forpligtelsen til at lære Allāh ﷻ at kende. Eftersom at enhver viden og lærdom bedømmes ud fra hvad den beskæftiger sig med, så er læren om islamisk tro den største og mest ophøjede af alle videnskaberne, for dens primære fokus er Allāh ﷻ og Hans ærede profeter.

I dette kursus gennemgår vi Imam al-Ṭaḥāwīs værk med udgangspunkt i Imam al-Maydānīs (d. 1222 AH) kommentarværk, og dækker alle de centrale aspekter af islamisk tro, herunder Allāhs Énhed (tawhid) profetværdighed (nubuwwah), engle (mala’ikah), de åbenbarede bøger (kutub munazzalah), dommedag (yawm al-qiyamah) og skæbne (taqdir), med henblik på at opnå en grundig forståelse for grundlaget for islamisk teologi.

Med dette kursus i bagagen vil man opnå en bedre forståelse for den virkelighed, som vi er en del af samt vores egen pladsi skabelsen.

I en forvirrende tid, hvor der eksisterer mange forskellige sekter og grupper blandt muslimer, er dette kursus helt essentielt for at få en lettilgængelig og troværdig introduktion til den islamiske troslære i henhold til ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, hvad man også kalder mainstream Sunni-islam.

Course Information

Estimated Time: Lørdag kl. 20.30 – 22.00

Difficulty: Mellemniveau

Course Instructor

Mufti Imran bin Munir Husayn Mufti Imran bin Munir Husayn Underviser
  • Tilmelding til kurset lukkede den 13. december 2019.
0%