al-Fiqh al-Akbar af Imam Abū Ḥanīfah

Mufti Imran bin Munir Husayn Leave a Comment

Kursusinformation

I dette kursus studerer vi værket al-Fiqh al-Akbar af selveste al-Imām al-A‘ẓam Abū Ḥanīfah al-Nu‘mān ibn Thābit al-Kūfī (80-150 AH), må Allāh være ham Nådig. Værket er det tidligste værk inden for islamisk teologi og afspejler ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ahs teologiske standpunkter, idet Imam Abū Ḥanīfah forklarer forskellige aspekter af Guds Énhed, profetværdigheden, åbenbaringen, skæbnen, menneskets frie valg og andre emner.

Læren om den islamiske troslære (‘aqīdāh) er den mest grundlæggende af alle de religiøse videnskaber, og Imam Abū Ḥanīfahs værk er det tidligste og et af de mest autoritative værker om emnet nogensinde, da det er det eneste af slagsen, der er blevet skrevet og overleveret fra en Mujtahid imam fra de første tre generationer af muslimer. Imam Abū Ḥanīfah var en tābi’ī, dvs. en person der tilhører den anden generation af muslimer, idet han havde mødt flere af Profetens ﷺ ledsagere og berettet hadith fra nogle af dem.

Værket giver os dermed en enestående viden om de teologiske emner og diskussioner, der fandt sted i islams tidlige periode, og vi lærer hvordan de tidligste lærde forklarede og definerede centrale teologiske emner.

En person kan ikke opnå nærhed til Allāh eller fuldkommenhed i sin tilbedelse og lydighed, hvis vedkommende forsømmer forpligtelsen til at lære Allāh ﷻ at kende. Eftersom at enhver viden og lærdom bedømmes ud fra hvad den beskæftiger sig med, så er læren om islamisk tro den største og mest ophøjede af alle videnskaberne, for dens primære fokus er Allāh ﷻ og Hans ærede profeter (velsignelser og fred være med dem alle).

I kursuset gennemgår vi al-Fiqh al-Akbar af Imam al-Abū Ḥanīfah med udgangspunkt i Mulla ‘Alī al-Qārīs kommentar, Minaḥ al-Rawḍ al-Azhar fi Sharḥ al-Fiqh al-Akbar samt Imam al-Maghnīsāwīs Sharḥ al-Fiqh al-Akbar.

I en tid med masser af forvirring og uvidenhed, hvor der eksisterer mange forskellige sekter og grupper blandt muslimer, der hver især påstår forskellige ting, er dette kursus helt essentielt for at få en lettilgængelig og troværdig introduktion til den islamiske troslære i henhold til ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah, hvad man også kalder mainstream Sunni-islam, baseret på en af de mest anerkendte værker om emnet i hele islams historie.

Læringsmål

Formålet med kurset er, for den studerende, at opnå bl.a. følgende:

  • At forstå værket og få indblik i islamisk teologi i islams helt tidlige periode, herunder de emner, der optog de lærde og hvordan de forklarede dem og diskuterede dem
  • At kunne sætte værket i dens historiske kontekst, der danner rammerne om den formative periode i islamisk teologi
  • At få uddybende indblik i de relevante teologiske temaer på baggrund af anerkendte kommentarværker af senere lærde tilhørende ahl al-Sunnah
  • At få indblik i nogle af de andre sekter og skolers perspektiver på centrale emner, som forfatteren direkte eller indirekte kommenterer eller gendriver
  • At få indblik i den teologiske metodik, der danner grundlaget for ahl al-Sunnahs teologiske standpunkter, og forfatterens indflydelse på den senere udvikling af islamisk teologi.

Kursusform

Dette kursus består af 11 lektioner, der afholdes live i vintersemestret 2022-2023. Undervisningen afholdes live én dag om ugen på et fastlagt tidspunkt, hvorefter man kan lytte til lektionerne igen så mange gange man vil.

For hver lektion vil der høre en lille prøve-quiz, som skal besvares, før man kan aflægge eksamen for kurset.

Undervisningsmateriale

Tilmeldte kursister får adgang til en unik og endnu ikke udgivet dansk oversættelse af værket, oversat af underviseren, Mufti Imran bin Munir Husayn. Oversættelsen vil blive vist på slides, mens teksten læses op, oversættes og gennemgås til undervisningen.

Eksamensform

For at bestå kurset skal man lytte til alle lektioner og bestå dem (dvs. ved at bestå prøve-quizzen for hver lektion) og endeligt bestå den skriftlige eksamensopgave. Dermed kan man opnå et diplom for beståelse af kurset.

Kursusinformation

Estimeret tid: 12 uger, foruden eksamen

Titel: al-Fiqh al-Akbar af Imam Abū Ḥanīfah

Live undervisning: Hver lørdag fra kl. 20:00 – 21:30
Periode: 7. januar 2023 – 18. marts 2023

Undervisning: Intro + 11 lektioner (live undervisning)
Materiale: Dansk oversættelse af hele teksten, som præsenteres i slides
Lektier: Prøve-quiz for hver lektion
Anbefalet tidsforbrug: 2-3 timer om ugen
Eksamensform: Online skriftlig eksamen, skal aflægges inden 1 år fra tilmeldingsdato
Sværhedsgrad: Mellemniveau
Kategori: Teologi (‘aqīdah)

Kursusunderviser

Mufti Imran bin Munir Husayn Forfatter

Mufti Imran bin Munir Husayn er en uddannet dansk-muslimsk lærd, som er opvokset i København og som igennem mere end et årti har beskæftiget sig med islamiske studier og har undervist børn og unge siden 2005. Han er kendt af mange i Danmark som en særdeles aktiv islamisk intellektuel, som foruden at undervise en generation af unge muslimske imamer og lærde, holder sig beskæftiget med at forfatte og oversætte islamisk faglitteratur. Mufti Imran bin Munir Husayn har en kandidatgrad i islamiske studier fra Københavns Universitet og har en bachelor i arabisk-retorik. Han har sideløbende gennemført det islamiske dars al-nizami-studium og har endvidere afsluttet sin specialisering inden for islamisk jura (takhassus fi al-ifta’) i 2016 og opnået autorisation som en retslærd (mufti) med tilladelse (ijazah) til formelt at besvare spørgsmål relateret til islam.

Køb adgang nu

599 Kr.
1 års adgang

Denne tilmelding giver adgang til: (1) Deltagelse i live undervisning samt alt kursusmateriale i ét år. Kursusmaterialet omfatter: Et eksemplar af den danske oversættelse af hele teksten i pdf-udgave, som vil være tilgængelig online, quiz-spørgsmål til hver lektion samt evt. andre opgaver samt alle optagede lektioner. (2) Ét eksamenforsøg inden tilmeldingen udløber, dog først efter man har bestået alle lektioner i kurset.