Uddannelser

Foruden en række kurser, tilbyder IslamAkademiet også længerevarende uddannelsesforløb. Herunder følger en introduktion til vore uddannelsesforløb.

De aktuelt udbudte kurser kan ses i kursuskataloget.

Grunduddannelse i islamiske studier

IslamAkademiets grunduddannelse i islamiske studier tilbyder en systematisk og velstruktureret introduktion til islams grundlæggende lære. Uddannelsesforløbet tager udgangspunkt i IslamAkademiets egen udgivelse Kompendium af islamiske tekster – del 1.

Kompendiet består af en samling på i alt 20 tekster, der bl.a. omfatter emner som islamisk troslære (‘aqidah), tilbedelse (‘ibadah), spiritualitet (ihsan), historie (tarikh), Profeten Muhammads ﷺ liv samt recitationslære (tajwid) og oversættelse af udvalgte kapitler fra den hellige Koran.

Alle teksterne tager udgangspunkt i anerkendt islamisk litteratur og er i overensstemmelse med mainstream islam, uden at være fordømmende eller sekterisk orienterede.

Uddannelsen er opdelt i fire moduler. Studerende, der består eksaminer i alle fire moduler, vil få et afslutningscertifikat og en autorisation (ijazah) til at undervise andre i kompendiet.

Detaljer om hvert modul kan ses i de enkelte moduler. Klik her for en oversigt over de moduler, der udbydes på nuværende tidspunkt.

Bemærk! Vi udbyder på nuværende tidspunkt kun ét modul ad gangen, men forventer i fremtidige semestre at kunne udbyde flere moduler ad gangen.

Grunduddannelse i arabisk grammatik (planlagt)

IslamAkademiets grunduddannelse i arabisk grammatik tilbyder en grundig indføring i arabisk syntaks og morfologi.

Undervisningen er baseret på en kombination af kortfattede teoretiske lektioner og en lang række praktiske øvelser, der sikrer at den studerende får indarbejdet grammatikken.

Uddannelsen består af fire moduler, hvor første modul giver en grundlæggende og enkel introduktion, andet modul giver en teoretisk bredde, mens tredje og fjerde modul bygger videre og går i dybden med syntaktisk og morfologisk tekstanalyse.

Som udgangspunkt anvendes Koranen samt andre klassiske tekster som analysetekster.

Bemærk! Vi starte med kun at udbyde ét modul ad gangen de første par semestre, men forventer i fremtidige semestre at kunne udbyde flere moduler ad gangen.