Studieinfo

19. maj 2017

IslamAkademiets kurser og uddannelser giver dybdegående og og præcis viden og kompetencer inden for de islamiske discipliner og videnskaber.

IslamAkademiets kurser og uddannelser har som udgangspunkt ikke fokus på sociale, politiske eller kulturelle forhold i den islamiske verden, men forholder sig til de aktuelle samfundsforhold i Danmark.

På denne side kan du finde relevante oplysninger vedr. IslamAkademiets kurser og uddannelser.

Reglement for eksamensopgaver

Alle eksamensopgaver skal overholde IslamAkademiets reglement for eksamensopgaver, som kan downloades her: Reglement for eksamensopgaver

Translitteration

Det anbefales, at alle skriftlige opgaver følger IslamAkademiets standard for translitteration af arabisk (inkl. den forenklede udgave), som kan downloades her: IslamAkademiets standard for translitteration af arabisk

Blanketter

Obligatorisk forside til alle hjemmeopgaver, som kan downloades her: Forside til hjemmeopgaver

Ansøgning om dispensation for udeblivelse af eksamen pga. sygdom, som kan downloades her: Blanket til dispensation

Uddannelsesforløb

Foruden en række kurser, udbyder IslamAkademiet to længerevarende uddannelsesforløb. Herunder følger et overblik:

Grunduddannelse i islamiske studier

Modul Tekster Adgangskrav
Modul 1 Tekster 1 – 5 Ingen adgangskrav
Modul 2 Tekster 6 – 8 Ingen adgangskrav
Modul 3 Tekster 9 – 14 Ingen adgangskrav
Modul 4 Tekster 15 – 20 Ingen adgangskrav

 

Grunduddannelsen i islamiske studier består af fire moduler, der samlet set gennemgår hele Kompendium af Islamiske Tekster – del 1. Modulerne kan gennemføres i vilkårlig rækkefølge.

Studieordning for Grunduddannelsen i islamiske studier

Retningslinjer for grunduddannelse i islamiske studier er beskrevet i studieordningen, som kan downloades her: Studieordning for Grunduddannelse i islamiske studier

 

Grunduddannelse i arabisk grammatik (under planlægning)

Modul Tekster Adgangskrav
Modul 1 Nahw Mir Ingen adgangskrav
Modul 2 Sharh Mi’ah ‘Amil Bestået modul 1
Modul 3 al-Kafiyah – del 1 Bestået modul 2
Modul 4 al-Kafiyah – del 2 Bestået modul 3

 

Grunduddannelsen i arabisk grammatik vil bestå af fire moduler, der gennemgår forskellige grammatik-værker. Modulerne skal gennemføres i rækkefølge, da det faglige niveau i både modul 2, 3 og 4 forudsætter at man har bestået de foregående moduler. Tilmelding til modul 2 vil derfor kun være muligt for studerende, der har bestået modul 1 og tilmelding til modul 3 vil kun være muligt for studerende, der har bestået modul 2 og ligeledes med modul 4.

Øvrige kurser og forløb

Alle øvrige kurser kan gennemføres iht. de specifikke krav, der måtte være gældende for det pågældende kursus eller forløb.

Praktiske oplysninger

Undervisningssprog

Alle kurser og uddannelser hos IslamAkademiet afholdes på dansk, medmindre et andet sprog eksplicit er angivet i kursusbeskrivelsen.

Adgangskrav

Nogle kurser og uddannelser kan have adgangskrav, hvor det kan være et krav at man har bestået bestemte kurser eller kan dokumentere viden på samme niveau. I så fald at der ikke fremgår specifikke adgangskrav i kursusbeskrivelsen betyder det, at alle kan tilmelde sig kurset.

Indskrivning og tilmelding til kurser

IslamAkademiet tilbyder to muligheder for kursustilmelding eller indskrivning i akademiets studier:

  1. Gratis kurser: IslamAkademiet bestræber sig på altid at udbyde et eller flere gratis kurser i hvert eneste semester. Disse kurser omfatter oftest almen viden om islam på et grundlæggende niveau. Alle er velkomne til at tilmelde sig disse kurser, men da der er begrænsede pladser på holdene fungerer tilmeldingerne efter først-til-mølle-princippet.
  2. Betalingskurser: For at dække IslamAkademiets driftsomkostninger og for at opfylde vores ambition om at tilbyde islamiske kurser på et højt fagligt niveau samt længerevarende uddannelsesforløb, der afsluttes med en autorisation (ijazah), har vi været nødt til at indføre betaling for nogle kurser. Disse kurser omfatter oftest en mere dybdegående og avanceret viden om islam på et højere niveau. Disse kurser kan nogle gange have specifikke adgangskrav, men er derudover åbne for at alle kan købe sig til adgang til dem. Bemærk dog, at der er begrænsede pladser på holdene, og når et hold er fyldt ud, er det ikke længere muligt at tilmelde sig til disse kurser indtil de udbydes igen.

Indskrivelse i et kursus giver som udgangspunkt adgang til følgende:

  • Adgang til kursusmaterialet i 1 år
  • Adgang til at downloade alle kursusnotater (PDF-format)
  • Adgang til streaming af alle live lektioner samt deres optagelser (HD-kvalitet)
  • Selv-test quiz-spørgsmål for hver lektion
  • Et eksamensforsøg
  • Adgang til undervisningsassistenter for hjælp og vejledning under hele semestret
  • Adgang til at stille spørgsmål til underviseren indtil under hele semestret

De gældende vilkår og betingelser for deltagelse i IslamAkademiets kurser kan læses her.

Kursusaktiviteter

IslamAkademiets kurser og uddannelsesforløb består af forskellige aktiviteter, herunder følger en kort præsentation af hver.

Live lektioner

Lektioner afholdes ugentligt på et fastlagt tidspunkt, som kan ses på kursussiden. Hvis underviseren af en eller anden årsag bliver nødt til at flytte tidspunktet for live sessionen, vil vi bestræbe os på at meddele det i så god tid som muligt via e-mail.

Det er stærkt anbefalet, at man deltager i live sessionerne, da der er rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs og efter lektionen.

Bemærk: Alle kursister skal informere deres undervisningsassistent, såfremt de bliver forhindret i at deltage i live sessionerne. De gældende vilkår og betingelser for deltagelse i IslamAkademiets kurser kan læses her.

Lektionsoptagelser

Selv når  en live session er afsluttet er der fortsat rig mulighed for at lytte til lektionen igen. Optagelserne bliver gjort tilgængelige efter hver live session, og deltagerne vil blive informeret herom via e-mail.

I tilfælde af at man går glip af lektionen, kan man i stedet høre optagelsen, når man får mulighed herfor.

Det er stærkt anbefalet, at man prioriterer deltagelse i live sessionerne højt, og skulle det mod forventning ske, at man går glip af en session, bør man gøre sit bedste for at indhente det forsømte snarest muligt, for at undgå at man kommer bagud i forhold til resten af holdet.

Quiz-opgaver

Hver lektion er ledsaget af en række quiz-spørgsmål. Når man har fuldført quizzen vil man dermed have gennemført lektionen. Alle lektioner skal gennemføres før man kvalificerer sig til at aflægge eksamen.

Skriftlige opgaver

I løbet af kurset kan der blive stillet en skriftlig opgave, som kursister bedes aflevere inden for en bestemt frist. Det er en betingelse for at kunne bestå kurset, at man ligeledes har bestået sin opgave. Opgaven vil indeholde nogle konkrete spørgsmål relateret til noget allerede gennemgået materiale.

De skriftlige opgaver, som indsendes til underviseren, bliver bedømt efter 7-trins skalaen og kommenteret af underviseren således, at man kan få vurderet sin viden og formidlingsevner i håb om, at man bliver endnu bedre til at forstå og formidle emnet.

Kom godt i gang…

Eftersom kurserne på IslamAkademiet foregår ved fjernundervisning via Internet, er det vigtigt at man som studerende minimerer distraherende elementer i forhold til deltagelse i undervisningen. Det anbefales kraftigt, at man undgår især sociale medier, mens man lytter til undervisningen, ligesom det tilrådes at man tager grundige notater.

Vi anbefaler at du studerer de relevante studieinformationer på studieinfo-siden, hvor du bl.a. kan læse vores vejledning om studieteknik ved online studier. På studie-info siden kan du ligeledes se den gældende studie-ordning samt det gældende eksamensreglement.

Et par gode råd

Enhver handling bedømmes ud fra dens intention, og det er derfor vigtigt at have en god intention for ethvert anliggende. Formålet med at søge viden bør primært være, at søge Allahs tilfredshed, for at fjerne sin uvidenhed og for at kunne fylde dette tomrum med lærdommens lys.

Derfor bør du altid have dine ambitioner og målsætninger i tankerne, og må Allah give dig styrke i din oprigtighed og i dine bestræbelser.

Du bedes huske IslamAkademiet i dine bønner og anråbelser, må Allah velsigne dig og give dig succes i denne verden og særligt i det hinsides, og må Allah lade dig få et stort udbytte af dine studier og acceptere din indsats.

Anbefalet læsning ved online studier

Vejledning om studieteknik ved online studier

Hjælp

For teknisk hjælp eller generelle spørgsmål om IslamAkademiet bedes du først og fremmest se vores afsnit om ofte stillede spørgsmål da det er muligt, at dit spørgsmål allerede er besvaret. Ellers kan du kontakte den relevante undervisningsassistent på dit kursus, som kan hjælpe dig med at løse de udfordringer du måtte have.

Kontakt

Har du spørgsmål, som du ikke har fået afklaret af det ovenstående, så kan du bruge vores kontakt-formular og indsende dit spørgsmål.