IslamAkademiet byder velkommen

w

I Guds navn, Den Mest Nådefulde, Den Særdeles Barmhjertige

Velsignelser og fred være med Profeten Muhammad ,

Hans rene familie samt alle hans ædle ledsagere.

Det er os en storslået glæde, at byde alle vore studerende, gæster og besøgende velkommen til IslamAkademiets nye hjemmeside. Med den nye hjemmeside er IslamAkademiet nu kommet et skridt tættere på vores vision om at etablere et fagligt og lettilgængeligt virtuelt center for islamiske studier, hvor alle kan få adgang til viden og lærdom iht. deres behov og iht. deres niveau inden for viden og lærdom.

Foruden at udbyde online kurser og uddannelser inden for islamiske studier, har IslamAkademiet nu for første gang også åbnet en online webshop, hvor man kan bestille alle vores aktuelle udgivelser direkte fra vores hjemmeside ved at bruge det samme login, som man bruger for øvrigt til at tilgå sine kurser og uddannelser på hjemmesiden.

Herunder følger en kort præsentation til IslamAkademiets nye hjemmeside:

Nyt system

Både IslamAkademiets kursus- og uddannelsessystem samt vores webshop anvender standardiserede internationale systemer. På nuværende tidspunkt er hele vores hjemmeside primært på dansk, men vi gør opmærksom på, at når studerende modtager automatiserede e-mails i forbindelse med deres kursustilmeldinger eller webshop-ordrer, kan nogle meddelelser godt være på engelsk. Med tiden vil vi dog arbejde henimod at få oversat alle disse automatiserede e-mail meddelelser til dansk.

Ny brugeroprettelse

Da vores hjemmeside er overgået til et helt nyt system ar vi af sikkerhedsmæssige og tekniske årsager valgt ikke at overføre brugere fra den tidligere hjemmeside til den nye. Alle studerende og brugere er derfor nødt til at oprette deres brugere igen ved at gå ind på følgende side: Opret bruger. Når man har oprettet og fået godkendt sin bruger, kan man herefter logge på hjemmesiden med sin e-mail adresse som brugernavn og de valgte adgangskode.

To menuer

IslamAkademiets hjemmeside har nu to menuer:

  1. Hovedmenu i toppen, hvor man kan se oplysninger om IslamAkademiets hjemmeside, få et overblik over vores udgivelser, bruge kontaktformularen til at kontakte os direkte, se hvordan man kan støtte vores arbejde samt tilgå webshoppen for at bestille vores bøger og andre studie-relevante produkter.
  2. Studie-menu under logoet, hvor man kan se vores udbudte kurser, få overblik over vores længerevarende uddannelsesforløb, tilgå sin studieside, få praktiske studieinformationer og tilgå sin brugerprofil på akademiet.

Vi har fortsat gratis kurser…

Hos IslamAkademiet har vi den overbevisning, at viden og lærdom som udgangspunkt skal være tilgængeligt for alle, ligesom vi går ind for, at uddannelse, som udgangspunkt bør være gratis. Af denne grund har vi også udbudt gratis undervisning siden 2009 og haft tusinder af tilmeldinger og hundreder af veloverståede og beståede kursister. I al den tid har IslamAkademiets administration selv afholdt alle udgifterne forbundet med al den gratis undervisning, udviklingen af al kursusmateriale og driften af hjemmesiden.

Men vi har en ambition og en vision om at etablere IslamAkademiet som et professionelt virtuelt center for islamiske studier, hvor studerende tilmelder sig kurser, med henblik på at gennemføre dem (og ikke blot fordi det er gratis) samt at udvide vores udbud fra 2-4 kurser per semester, til op mod tre-fire gange så mange kurser per semester. Dette kræver ressourcer, tid og mere arbejde end tidligere.

Derfor vil IslamAkademiet fremover også udbyde nogle betalingskurser ved siden af vores gratis kurser. Disse betalingskurser vil være særdeles billige og til studievenlige priser samt tilbyde fagligt udfordrende eksaminer og diplomer ved afslutningen. Formålet med at indføre betalingskurser er todelt: At sikre, at primært studerende, der har en reel interesse i at gennemføre kurserne, tilmelder sig, samt at sikre IslamAkademiet muligheder for at udvide, udvikle og forbedre vores tjenester og services og på sigt skabe en professionel arbejdsplads for unge med interesse for islamisk uddannelse.

Efterårssemestret 2017

Samtidigt med lanceringen af hjemmesiden åbner vi op for tilmelding til efterårssemestret 2017, hvor vi denne gang udbyder to kurser, med hensigt om semester for semester at øge udbuddet fremadrettet.

De to kurser for det kommende semester er:

  1. Den strålende karakter (gratis)
  2. Grunduddannelse i islamiske studier – modul 3 (pris: 249 kr. for hele semestret + et års adgang til al kursusmaterialet)

Kurser og uddannelser

IslamAkademiet vil desuden fremadrettet udbyde både enkeltstående kurser (som vi altid har gjort) og som noget helt nyt, længerevarende uddannelsesforløb, der vil bestå af flere kurser, der alle skal gennemføres for at fuldføre og bestå hele uddannelsen.

På nuværende tidspunkt udbyder vi Grunduddannelse i islamiske studier, hvor vi i efterårssemestret 2017 udbyder modul 3, men vi har planer om at opstarte en Grunduddannelse i arabisk grammatik fra det kommende semester ligeledes. Vores nuværende og kommende uddannelser fremgår på oversigten: IslamAkademiets uddannelser.

I fremtiden har vi ligeledes planer om at sammensætte en række forskellige uddannelsesforløb i alt fra islamisk jura, juridisk metodelære, teologi og andre spændende islamiske discipliner og studieområder.

Al vores undervisning er fortsat online, således at vore studerende ubesværet kan følge undervisningen når som helst og hvor som helst, så længe de har en Internet-forbindelse.

Studieinfo

Vi har samlet alle relevante og praktiske studie-informationer på én side: Studieinfo. Her kan studerende få overblik over Regler for eksamensopgaver, downloade IslamAkademiets translitterationsstandard, forsideblanketten til eksamensopgaver, relevante studieordninger for IslamAkademiets uddannelsesforløb samt øvrige praktiske oplysninger.

Min studieside

På den personlige studieside har vi samlet alle personlige studie-relevanter oplysninger; fra de kurser man er tilmeldt til de præstationer man har gennemført og de certifikater man har opnået. Her kan man også redigere og vedligeholde oplysningerne i sin brugerprofil samt se en historik over sine tidligere kursus-ordrer på hjemmesiden.

Men som med alle store projekter er også IslamAkademiet fortsat under vedvarende udvikling og vi forventer løbende at introducere flere features og langsomt udvide vores udbud af kurser.

Vi takker alle vore studerende, gæster og besøgende for deres støtte, beklager alle fejl og mangler fra vores side, og beder til Gud om at retlede os, beskytte os og støtte os i vores arbejde.

Må Guds velsigelser og fred være med vor Mester, Profeten Muhammad, hans rene familie og alle hans ledsagere.