GUA2: Grunduddannelse i arabisk grammatik – modul 2

IslamAkademiets grunduddannelse i arabisk grammatik tilbyder en grundig indføring i arabisk syntaks og morfologi.

Undervisningen er baseret på en kombination af kortfattede teoretiske lektioner og en lang række praktiske øvelser, der sikrer at den studerende får indarbejdet grammatikken.

Uddannelsen består af tre moduler, hvor første modul giver en grundlæggende og enkel introduktion, andet modul giver en teoretisk bredde og tredje modul bygger videre og går i dybden med syntaktisk og morfologisk tekstanalyse.

Som udgangspunkt anvendes Koranen samt andre klassiske tekster som analysetekster.

This course does not have any sections.