GUA1: Grunduddannelse i arabisk grammatik – modul 1

Underviser: Mufti Imran bin Munir Husayn

Kursusbeskrivelse

IslamAkademiets grunduddannelse i arabisk grammatik tilbyder en grundig indføring i arabisk syntaks og morfologi.

Undervisningen er baseret på en kombination af kortfattede teoretiske lektioner og en lang række praktiske øvelser, der sikrer at den studerende får indarbejdet grammatikken.

Uddannelsen består af tre moduler, hvor første modul giver en grundlæggende introduktion, andet modul giver en teoretisk bredde og tredje modul bygger videre og går i dybden med syntaktisk og morfologisk tekstanalyse.

Som udgangspunkt anvendes Koranen samt andre klassiske tekster som analysetekster.

Praktiske oplysninger

Semester, varighed og tidspunkt

Semester:

Varighed:

Startdato:

Slutdato:

Niveau:

Uddannelse: GUI: Grunduddannelse i arabisk grammatik

Undervisningsmateriale

Nahw Mir af Imam Mir Sayyid Sharif ‘Ali bin Muhammad al-Jurjani.

Krav for fuldførelse

For at bestå dette modul alene skal deltageren:

  1. have deltaget i alle live lektioner eller have lyttet til deres optagelser;
  2. have meldt afbud til UndervisningsAssistenten når man ikke har kunnet deltage samt;
  3. have bestået online-delen af eksamensopgaven.

Underviseren

Mufti Imran bin Munir Husayn er en uddannet dansk muslimsk lærd, som er opvokset i København og som igennem mere end et årti har beskæftiget sig med islamiske studier og har undervist børn og unge siden 2005. Han er kendt af mange i Danmark som en særdeles aktiv islamisk intellektuel, som foruden at undervise en generation af unge muslimske imamer og lærde, holder sig beskæftiget med at forfatte og oversætte islamisk faglitteratur.

Mufti Imran bin Munir Husayn har en kandidatgrad i islamiske studier fra Københavns Universitet og har en bachelor i arabisk-retorik. Han har sideløbende gennemført det islamiske dars al-nizami-studium og har endvidere afsluttet sin specialisering inden for islamisk jura (takhassus fi al-ifta’) i 2016 og opnået autorisation som en retslærd (mufti) med tilladelse (ijazah) til formelt at besvare spørgsmål relateret til islam.

This course does not have any sections.