Grunduddannelse i islamiske studier – modul 3

Underviser: Mufti Imran bin Munir Husayn

Kursusbeskrivelse

Dette kursus omfatter det tredje ud af fire moduler, der bygger på en gennemgang af IslamAkademiets egen udgivelse Kompendium af islamiske tekster – del 1.

Kompendiet består af en samling på i alt 20 tekster, der bl.a. omfatter emner som islamisk troslære (‘aqidah), tilbedelse (‘ibadah), spiritualitet (ihsan), historie (tarikh), Profeten Muhammads ﷺ liv samt recitation og oversættelse af udvalgte kapitler fra den hellige Koran.

Alle teksterne tager udgangspunkt i anerkendt islamisk litteratur og er i overensstemmelse med mainstream islam, uden at være fordømmende eller sekterisk orienterede.

Studerende der består eksaminer i alle fire moduler vil få et afslutningscertifikat og en autorisation (ijazah) i at undervise andre i kompendiet.

I dette modul gennemgår vi teksterne 9 – 14:

Tekst 9: Profeten Muhammads ﷺ liv – et overblik

Tekst 10: Påbuddet om kærlighed til Profeten Muhammad ﷺ

Tekst 11: Belønningen for kærlighed til Profeten Muhammad ﷺ

Tekst 12: Tegn på oprigtig kærlighed til Profeten Muhammad ﷺ

Tekst 13: Vigtigheden af Profetens ﷺ Sunnah

Tekst 14: Profetens ﷺ Sunnah i hverdagen

Alle fire moduler kan tages uafhængigt af hinanden og i vilkårlig rækkefølge.

Praktiske oplysninger

Semester, varighed og tidspunkt

Semester: Efterårssemestret 2017

Varighed: 12 uger

Startdato: 12. august 2017

Slutdato: 28. oktober 2017

Dag og tid: Hver lørdag kl. 20:00 – 21:30.

Niveau: 1: Elementær

Uddannelse: GUI: Grunduddannelse i islamiske studier

Undervisningsmateriale

Kompendium af islamiske tekster – del 1, 2. udgave af Imran bin Munir Husayn & Tariq Muhammad Amin: IslamAkademiet, København 2016 (klik her for at gå til IslamAkademiets webshop).

Krav for fuldførelse

For at bestå dette modul alene skal deltageren:

  1. have deltaget i alle live lektioner eller have lyttet til deres optagelser;
  2. have meldt afbud til UndervisningsAssistenten når man ikke har kunnet deltage samt;
  3. have bestået online-delen af eksamensopgaven.

Underviseren

Mufti Imran bin Munir Husayn er en uddannet dansk muslimsk lærd, som er opvokset i København og som igennem mere end et årti har beskæftiget sig med islamiske studier og har undervist børn og unge siden 2005. Han er kendt af mange i Danmark som en særdeles aktiv islamisk intellektuel, som foruden at undervise en generation af unge muslimske imamer og lærde, holder sig beskæftiget med at forfatte og oversætte islamisk faglitteratur.

Mufti Imran bin Munir Husayn har en kandidatgrad i islamiske studier fra Københavns Universitet og har en bachelor i arabisk-retorik. Han har sideløbende gennemført det islamiske dars al-nizami-studium og har endvidere afsluttet sin specialisering inden for islamisk jura (takhassus fi al-ifta’) i 2016 og opnået autorisation som en retslærd (mufti) med tilladelse (ijazah) til formelt at besvare spørgsmål relateret til islam.

Log ind i det virtuelle undervisningslokale

Du kan altid logge ind på systemet, men vil blive sat i venteværelset indtil undervisningen begynder. Det anbefales, at du logger på et kvarter før lektionen begynder. Når lektionen skal til at begynde, vil du automatisk blive overført fra venteværelset til undervisningslokalet.

  • Tilmeldingen er lukket pr.

Lektionsplan

Eksamen