Grunduddannelse i islamiske studier – modul 2

Dette kursus omfatter det andet ud af fire moduler, der bygger på en gennemgang af IslamAkademiets egen udgivelse Kompendium af islamiske tekster – del 1.

Kompendiet består af en samling på i alt 20 tekster, der bl.a. omfatter emner som islamisk troslære (‘aqidah), tilbedelse (‘ibadah), spiritualitet (ihsan), historie (tarikh), Profeten Muhammads ﷺ liv samt recitation og oversættelse af udvalgte kapitler fra den hellige Koran.

Alle teksterne tager udgangspunkt i anerkendt islamisk litteratur og er i overensstemmelse med mainstream islam, uden at være fordømmende eller sekterisk orienterede.

Studerende der består eksaminer i alle fire moduler vil få et afslutningscertifikat og en autorisation (ijazah) i at undervise andre i kompendiet.

I dette modul gennemgår vi teksterne 6 – 8:

Tekst 6: Introduktion til troslære

Tekst 7: Introduktion til tilbedelse

Tekst 8: Indre dimensioner for tilbedelse

Alle fire moduler kan tages uafhængigt af hinanden og i vilkårlig rækkefølge.

Undervisning

Eksamen