Grunduddannelse i islamiske studier – modul 1

Dette kursus omfatter det første ud af fire moduler, der bygger på en gennemgang af IslamAkademiets egen udgivelse Kompendium af islamiske tekster – del 1.

Kompendiet består af en samling på i alt 20 tekster, der bl.a. omfatter emner som islamisk troslære (‘aqidah), tilbedelse (‘ibadah), spiritualitet (ihsan), historie (tarikh), Profeten Muhammads ﷺ liv samt recitation og oversættelse af udvalgte kapitler fra den hellige Koran.

Alle teksterne tager udgangspunkt i anerkendt islamisk litteratur og er i overensstemmelse med mainstream islam, uden at være fordømmende eller sekterisk orienterede.

Studerende der består eksaminer i alle fire moduler vil få et afslutningscertifikat og en autorisation (ijazah) i at undervise andre i kompendiet.

I dette modul gennemgår vi Kompendiets forord samt teksterne 1 – 5:

Tekst 1: Introduktion til islam

Tekst 2: Nødvendigheden af at søge viden og dens fortrinlighed

Tekst 3: Om hensigten

Tekst 4: De korrekte manerer for at studere

Tekst 5: Oversigt over lovens domme

Alle fire moduler kan tages uafhængigt af hinanden og i vilkårlig rækkefølge.

Fri adgang

FREE
Adgang i 6 months
MEMBER PRICING

Adgang til kursusaktiviteter.

Denne tilmeldingstype giver ret til at følge og deltage i undervisningen, men ikke til at aflægge eksamen i kurset.

Undervisning

Eksamen