De fyrre hadith – del 1

Shaykh al-Islam Yahya bin Sharaf al-Nawawi (Gud være ham nådig), en af de store islamiske lærde igennem historien, samlede et værk med fyrre hadith, som opsummerede islams grundlæggende lære. I dette kursus bliver de første 20 hadith gennemgået i detaljer.

Kurset inddrager også en række relevante og væsentlige emner i forhold til hadithlitteraturen og videnskaben om hadith (usul al-hadith).

Kurset er bygget op omkring IslamAkademiets udgivelse af De Fyrre Hadith af Imam al-Nawawi, som omfatter både en oversættelse af teksten såvel som en detaljeret introduktion til hadith-litteraturen og hadith-videnskaben.

This course does not have any sections.