Vilkår og betingelser for IslamAkademiets online kurser og uddannelser

Ved oprettelse af en brugerprofil på IslamAkademiets hjemmeside accepterer og tiltræder brugeren de følgende vilkår og betingelser:

§ 1 Islamakademiet forbeholder sig enhver ret til at acceptere eller afvise alle slags tilmeldinger til IslamAkademiets kurser og uddannelser.

stk. 1 Indskrivelse i et kursus giver som udgangspunkt adgang til følgende:

  • Adgang til kursusmaterialet i 1 år
  • Adgang til at downloade alle kursusnotater (PDF-format)
  • Adgang til streaming af alle live lektioner samt deres optagelser (HD-kvalitet)
  • Selv-test quiz-spørgsmål for hver lektion
  • Ét eksamensforsøg
  • Adgang til undervisningsassistenter for hjælp og vejledning under hele semestret
  • Adgang til at stille spørgsmål til underviseren under hele semestret.

§ 2 Når en tilmelding er blevet accepteret og brugeren er blevet indskrevet på det pågældende kursus, kan tilmeldingen herefter ikke ændres.

stk. 1 Ved anvendelse af fortrydelsesret, må brugeren ikke have haft adgang til kursusmaterialet (fx ved at have besøgt hjemmesiden eller logget ind på hjemmesiden efter købet). Fortrydelsesretten bortfalder ved enhver form for adgang til materialet.

§ 3 IslamAkademiet forbeholder sig retten til at ophæve eller annullere en tilmelding, hvis brugeren udebliver fra halvdelen af lektionerne i det pågældende kursus, såfremt dette fravær ikke er anmeldt til undervisningsassistenten eller administrationen.

stk. 1 Ved ophævelse eller annullering af en tilmelding på baggrund af uanmeldt fravær sker der ingen refusion af et evt. indbetalt beløb, som allerede er blevet betalt for det pågældende kursus.

§ 4 Hele IslamAkademiets hjemmeside (islamakademiet.dk), herunder kursusmateriale af enhver slags, er beskyttet af loven om ophavsret (copyright) og må ikke offentliggøres eller sendes eller deles med en tredjepart. Dette omfatter bl.a. alle lektionsoptagelser, skriftligt kursusmateriale, tekster af andre kursusdeltagere og alt andet kursusrelateret indhold på Islamakademiets hjemmeside.

§ 5 Brugere må ikke videregive, dele eller offentliggøre oplysninger om andre kursusdeltagere.

§ 6 Brugerprofiler på IslamAkademiets hjemmeside er individuelle og må kun bruges af indehaveren. Brugere må ikke dele deres brugerprofil eller login-oplysninger med andre.

§ 7 Brugere, der ikke overholder IslamAkademiets vilkår og betingelser kan blive sanktioneret af administrationen, uden ret til kompensation. Sanktionen fastlægges efter en konkret og individuel vurdering og kan omfatte alt fra en advarsel for milde tilfælde af overtrædelser til annullering af alle ens tilmeldinger og kursusadgang eller komplet udelukkelse fra IslamAkademiets hjemmeside ved gentagne eller alvorlige overtrædelser af IslamAkademiets vilkår og betingelser.

§ 8 IslamAkademiet forbeholder sig retten til at ændre sine vilkår og betingelser efter behov.

Disse vilkår og betingelser er gældende fra den d. 1. juli 2017.