I samarbejde med JMS Center livestreamer IslamAkademiet årets sidste Ramadan-seminar med titlen »De dødes hverdag«, der afholdes af Mufti Tariq Muhammad Amin Saifi. Se med når vi sender live fra seminaret, der giver indblik i livet efter døden iht. islamisk teologi, og blandt beskriver hvad der sker med sjælen når et menneske dør samt hvordan eksistensen fortsætter på et andet plan i mellemstadiet (barzakh).

IslamAkademiet Læs mere
Ramadan seminarer 2018: Fjerde seminar: De dødes hverdag

I samarbejde med JMS Center livestreamer IslamAkademiet årets sidste Ramadan-seminar med titlen »De dødes hverdag«, der afholdes af Mufti Tariq Muhammad Amin Saifi. Se med når vi sender live fra seminaret, der giver indblik i livet efter døden iht. islamisk teologi, og blandt beskriver hvad der sker med sjælen når et menneske dør samt hvordan eksistensen fortsætter på et andet plan i mellemstadiet (barzakh).

Ramadan seminarer 2018: Tredje seminar: Den strålende karakter

Følg med når IslamAkademiet livestreamer Ramadanmånedens tredje (ud af fire) seminar med titlen »Den strålende karakter,«, der afholdes af Mufti Imran bin Munir Husayn Saifi. Seminaret vil tage udgangspunkt i værket »Den strålende karakter,« der udforsker læren om god karakter iht. Profeten Muḥammads ﷺ etiske og moralske lære.

Ramadan seminarer 2018 – Andet seminar: Den obligatoriske almisse (zakah)

I samarbejde med JMS Center livestreamer IslamAkademiet seminaret med titlen »Den obligatoriske almisse (zakah)«, der afholdes af Mufti Imran bin Munir Husayn Saifi. Se med når vi sender live fra Ramadanmånedens andet ud af fire seminarer, der denne gang har fokus på de spirituelle og juridiske aspekter af den obligatoriske almisse inden for islam, herunder reglerne for korrekt udregning og betaling i henhold til Ḥanafi skolen, den t...

Ramadan seminarer 2018 – Første seminar: Koranens måned

I samarbejde med JMS Center livestreamer IslamAkademiet et seminar med titlen »Koranens måned«, der afholdes af Mufti Tariq Muhammad Amin Saifi. Se med når vi sender live fra Ramadanmånedens første ud af fire seminarer, der denne gang har fokus på den hellige og velsignede Koran, der blev åbenbaret til Profeten Muḥammad ﷺ for snart et halvandet årtusinde siden, og som stadigvæk er et vedvarende og aktuelt mirakel.

Efterårssemestret 2017

Tilmeldingen til efterårssemestret 2017 er nu åben, hvor vi denne gang udbyder to vigtige kurser: En gennemgang af det højaktuelle værk: Den strålende karakter - del 1 af forfatteren selv, samt modul 3 af IslamAkademiets Grunduddannelse i islamiske studier. Har du altid ønsket at forøge din forståelse af islamiske etik og moral eller vil du gerne have et indblik i islams grundlæggende lærdom på en systematisk og velorganiseret måde -...

IslamAkademiet byder velkommen

Det er os en storslået glæde, at byde alle vore studerende, gæster og besøgende velkommen til IslamAkademiets nye hjemmeside. Med den nye hjemmeside er IslamAkademiet nu kommet et skridt tættere på vores vision om at etablere et fagligt og lettilgængeligt virtuelt center for islamiske studier, hvor alle kan få adgang til viden og lærdom iht. deres behov og iht. deres niveau inden for viden og lærdom. Foruden at udbyde online kurse...

Ny udgivelse: Den strålende karakter – del 1

IslamAkademiets nyeste udgivelse, Den strålende karakter, udforsker retningslinjerne for god karakter iht. islamisk etik og moral. Det er så essentielt et aspekt af islam, at Profeten Muhammad ﷺ selv erklærede: »Jeg blev kun sendt for at gøre god karakter fuldkommen« (Ahmad). Til sine ledsagere forklarede han ﷺ: »Sandelig, af de bedste af jer er dem med den bedste karakter« (al-Bukhari). Første del af Den strålende karakter omfatter ...

Udgivelse: Kompendium af islamiske tekster 1

Kompendium af Islamiske Tekster – del 1 er en tekstsamling bestående af tyve tekster, der giver en indføring i grundlæggende islamisk lære. Teksterne omfatter emner som islamisk troslære, tilbedelse, spiritualitet, historie, recitationslære og Profeten Muḥammads (Allāhs velsignelser og fred være med ham) liv. Herudover indeholder kompendiet udvalgte kapitler og passager fra Koranen samt deres oversættelse til dansk. Alle teksterne ta...

Udgivelse: De fyrre hadith

Imam al-Nawawis samling af De fyrre hadith er en særdeles berømt og tidløs samling af beretninger fra Profeten Muhammad ﷺ, som beskriver en lang række af islams essentielle og karakteristiske træk. Forfatteren, Imam al-Nawawi, var en af sin tids største muslimske lærde og ophavsmand til en lang række meget berømte og værdsatte islamiske værker fra den klassiske periode. IslamAkademiets udgivelse er delt op i to dele: Første del er en...

Udgivelse: Surah Ya Sin

En ny dansk oversættelse af Surah Ya Sin i en tresproget udgave, sat op sammen med den arabiske Korantekst og den anerkendte urdu oversættelse Kanz al-Iman af Mujaddid al-Islam Imam Ahmad Rida Khan al-Hanafi. Denne danske oversættelse af Surah Ya Sin er udarbejdet på baggrund af en metodisk tilgang der balancerer mellem hensynet til grammatikken og hensynet til meningen, med udgangspunkt i en lang række anerkendte klassiske værker in...